Ο Πειραιάς ψηλά στη λίστα με τα καλύτερα διασυνδεμένα με το παγκόσμιο εμπόριο λιμάνια-Πίνακας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Εντυπωσιακά συμπεράσματα προκύπτουν από την διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (Unctad) η οποία μελετά και επεξεργάζεται την διακίνηση των εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ όλων των λιμανιών του κόσμου.

Όπως επισημαίνει, τα αποδοτικά και καλά συνδεδεμένα λιμάνια διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων που εξυπηρετούνται από συχνές και τακτικές ναυτιλιακές υπηρεσίες είναι καθοριστικά για την ελαχιστοποίηση του εμπορικού κόστους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς, συνδέοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και υποστηρίζοντας το διεθνές εμπόριο. Έτσι, η απόδοση των λιμένων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να διαμορφώσει την ανταγωνιστικότητα του εμπορίου των χωρών.

Η UNCTAD, αναγνωρίζοντας τη σημασία της μέτρησης της απόδοσης των λιμενικών υπηρεσιών ανέπτυξε το 2004 τον δείκτη συνδεσιμότητας της ναυτιλίας (Liner Shipping Connectivity Index, LSCI) για τον προσδιορισμό των θέσεων των χωρών εντός των παγκόσμιων δικτύων τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών.

Οι τελευταίες στατιστικές LSCI σε επίπεδο χώρας δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2019. Στη συνέχεια, στις 7 Αυγούστου, η UNCTAD δρομολόγησε δύο νέα σύνολα δεδομένων:

Το δείκτη Liner Shipping Connectivity Index, LSCI για λιμάνια. Ο δείκτης αυτός βασίζεται στην ίδια μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην LSCI σε επίπεδο χώρας. Αναπτύσσεται σε συνεργασία με την MDSTransmodal και καλύπτει περισσότερους από 900 λιμένες κατά την περίοδο 2006-2019.

Επίσης δημιούργησε ένα νέο πλήρη πίνακα που περιλαμβάνει τα calls στα λιμάνια λιμένων ανά χώρα, τον τυπικό χρόνο μετακίνησης καθώς και το μέσο μέγεθος και την ηλικία των πλοίων. Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από τα δεδομένα συστήματος αυτόματου εντοπισμού (AIS) σε συνεργασία με το MarineTraffic. Το πρώτο έτος κάλυψης είναι το 2018, με προγραμματισμένες ενημερώσεις κάθε έξι μήνες.

Στη συνέχεια στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 25 καλύτερα διασυνδεμένα με το παγκόσμιο εμπόριο λιμάνια . Στη σχετική κατάταξη ο Πειραιάς καταλαμβάνει την 21η θέση ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα χρόνο πριν ήταν στην 29η θέση ενώ το 2006 ήταν την 47η θέση.