Creta Farms: Δύο πρόσθετα θέματα στη Γ.Σ. μετά από αιτήσεις των μετόχων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

To  Διοικητικό Συμβούλιο της Creta Farms στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, μετά από σχετικές αιτήσεις των μετόχων κ.κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη και Εμμανουήλ Δομαζάκη, προχώρησε στη συμπλήρωση δύο θεμάτων.

Πρόκειται για το ακόλουθο πρόσθετο υπ’ αριθ. 10 θέμα σύμφωνα με την από 12-08-2019 αίτηση του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη:

ΘΕΜΑ 10: Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το νόμο και το Καταστατικό της για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.Και το ακόλουθο πρόσθετο υπ’ αριθ. 11 θέμα σύμφωνα με την από 20-08-2019 αίτηση του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι:

ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. Ειδικότερα αιτούμαι την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 26, 28, 30, 31, 32 και 33 του Καταστατικού της εταιρείας και ως προς τα άρθρα 3, 18, 20 και 27 πραγματοποιούνται μόνο οι αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018, στις οποίες αυτά ρητά παραπέμπουν.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018).

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/6/2019, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της “Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης” σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της “Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης” σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 6: ‘Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).

ΘΕΜΑ 7: Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920 και κατ’ άρθρο 99 επ. Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 8: Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Το ακόλουθο πρόσθετο υπ’ αριθ. 10 θέμα σύμφωνα με την από 12-08-2019 αίτηση του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη:

ΘΕΜΑ 10: Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το νόμο και το Καταστατικό της για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Το ακόλουθο πρόσθετο υπ’ αριθ. 11 θέμα σύμφωνα με την από 20-08-2019 αίτηση του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι:

ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών” σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. Ειδικότερα αιτούμαι την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 26, 28, 30, 31, 32 και 33 του Καταστατικού της εταιρείας και ως προς τα άρθρα 3, 18, 20 και 27 πραγματοποιούνται μόνο οι αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018, στις οποίες αυτά ρητά παραπέμπουν.

ΘΕΜΑ 12: Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος