Εξειδίκευση ή μέσα σε όλα;

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ιάκωβος Jack) Αρχοντάκης
Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.

Υπάρχουν πολλές θαυμάσιες απόψεις πάνω στο θέμα του “Management” και, φυσικά, αρκετές φιλοσοφίες και θεωρίες που αφορούν τη διαχείριση του πλοίου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων είναι σε πιο πλεονεκτική θέση από άλλους. Μπορούν να διαλέγουν τη χώρα λειτουργικότητας -δραστηριότητάς τους, τη χώρα καταχώρησης των πλοίων τους, να αγοράζουν σκάφη, οπουδήποτε επιθυμούν, να επωφελούνται από επιχορηγήσεις ναυπηγήσεις και νόμους φορολογικούς, και να προσλαμβάνουν πληρώματα από χώρες με σχετικά χαμηλό κόστος.

Υπάρχουν, πράγματι, διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να διευθύνει ένα πλοίο: με ασφάλεια, ριψοκίνδυνα, επαρκώς ή ανεπαρκώς, και με πολλές παραλλαγές ενδιάμεσα. Τις περισσότερες φορές η διαθεσιμότητα χρήματος είναι ο φορέας-κλειδί που συνδέεται με τα μακροχρόνια και βραχυχρόνια προγράμματα των εφοπλιστών, καθώς και την τακτική εκμετάλλευσης που θέλουν να ακολουθήσουν.

Με την προϋπόθεση ότι ο εφοπλιστής θέλει ένα διαφορετικό είδος ειδίκευσης και πραγματογνωμοσύνης, ιδιαίτερα τεχνικό, έτσι ώστε εάν ένας ιδιοκτήτης πλοίου αγοράσει έναν καινούργιο εξειδικευμένο τύπος σκάφους, θα πρέπει ξανά να σκεφτεί πώς θα εκμεταλλευτεί καλύτερα αυτή την επένδυση του.

Εάν ξεκινά με ένα νέο σκάφος, θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις για τον συγκεκριμένο αυτόν τύπο πλοίου και για την αγορά στην οποία θα το εκμεταλλευτεί.
Θα ήταν περιττό να πούμε ότι η ναυλαγορά δεν είναι ενιαία, όπου οι κλίσεις είναι εξ’ ολοκλήρου πάνω ή κάτω. Αποτελείται από έναν αριθμό διαφορετικών “επιμέρους αγορών”, οι οποίες δεν εξαρτώνται απαραίτητα η μία από την άλλη και συχνά μπορούν να αναπτυχθούν διαφορετικά. Η ναυλαγορά δεν έχει αρμονική συνοχή με μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, αλλά μάλλον με πλοία τα οποία μπορούν να μεταφέρουν παρόμοιους τύπους φορτίων. Το επίπεδο επαφής μεταξύ των διαφόρων ναυλαγορών εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος των πλοίων, το εμπόρευμα και κατ’ επέκταση, η απόσταση της μεταφοράς.

Κάθε ναυλαγορά έχει, εν τούτοις, διαφορετικά μέρη ενδιαφέροντος και έτσι, συχνά, ξεχωριστά δίκτυα πληροφοριών και κανάλια ενημέρωσης.

Παραδείγματος χάριν, οι εφοπλιστές “Πλοίων Γραμμής”, περισσότερο από τους άλλους διαχειριστές πλοίων, έχουν επιφορτισθεί τον τομέα της βελτίωσης του τεχνικού χειρισμού των φορτίων και συχνά λαμβάνουν μέρος ενεργά στην εξέλιξη των λιμανιών στα οποία προσεγγίζουν συνήθως.

Στην περίπτωση που ένας επενδυτής τελικά αποφασίσει να επενδύσει, αγοράζοντας ένα μόνο τύπο πλοίου, με άλλα λόγια να ειδικευθεί σε μία υπό-αγορά, θα έχει το πλεονέκτημά να γνωρίζει καλύτερα τη συγκεκριμένη αγορά και να γίνει ειδικός στο συγκεκριμένο εμπόριο. Επίσης, έχοντας ένα ομοιογενή και ίδιου μεγέθους στόλο, όλοι οι Ναυλωτές, Τraders και Οperators θα είναι εξοικειωμένοι με τα πλοία του, κάνοντας ευκολότερο το κλείσιμο των πλοίων του. Επιπρόσθετα, θα μπορεί να δημιουργήσει καλές σχέσεις με τους ναυλωτές, αφού οι όροι και οι λεπτομέρειες των συμφωνιών θα είναι σταθεροί.

Επιπλέον, θα έχει πολύ καλά εκπαιδευμένα πληρώματα, που θα γνωρίζουν τα πλοία του και τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν, ενώ δεν θα χάνουν χρόνο στην εξοικείωση των πλοίων του, αφού τα πληρώματα του γίνονται αρκετά έμπειρα σε ένα συγκεκριμένο είδος πλοίου και εμπορίου. Έτσι, θα μπορεί να ελαχιστοποιεί και το κόστος λειτουργίας των πλοίων.

Για τον επενδυτή που επενδύει όλα του τα χρήματα αποκλειστικά στον ίδιο τύπο σκάφους και εξαρτάται από μία συγκεκριμένη αγορά και εμπόριο, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα προβλήματα, στην περίπτωση που η συγκεκριμένη αγορά δεν πάει καλά σε κάποιο σημείο. Αυτό φυσικά εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, τους οποίους πρέπει να υπολογίζει ένας πλοιοκτήτης όταν επενδύει σε ειδικό τονάζ. Μπορεί, παραδείγματος χάριν, να κλείσει μερικά συμβόλαια τα οποία θα του εξασφαλίσουν κάποιο εισόδημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν βεβαίως, ο τομέας της αγοράς που διαλέγει να δραστηριοποιηθεί υπολογίζει ότι θα έχει μεγάλο χρόνο διάρκειας στο μέλλον.

Έτσι, ο επενδυτής που είναι υπέρ της εξειδίκευσης, αφού θα έχει πάρει την απόφαση να επενδύσει ένα αρκετό μεγάλο ποσό κεφαλαίων σε ένα τύπο σκάφους, πριν διαλέξει σε ποιον τύπο θα επενδύσει, πρέπει να μελετήσει το θέμα πολύ προσεκτικά, με σύνεση και να κάνει μία πολύ λεπτομερή έρευνα και ανάλυση της αγοράς, προσπαθώντας, ταυτοχρόνως, να βεβαιωθεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια πως θα δραστηριοποιούνται οι διάφορες μεταφορές των φορτίων στο μέλλον και να επιτύχει μία σωστή πρόβλεψη για τη διακίνηση των συγκεκριμένων φορτίων, στα οποία θα ανταποκρίνεται ο τύπος των πλοίων του, όπως και πώς θα διαμορφωθούν οι διάφορες εισαγωγές -εξαγωγές των διαφόρων χωρών για τα συγκεκριμένα φορτία.

Όλα αυτά, φυσικά, απαιτούν αρκετά στοιχεία και υπολογισμό. Για παράδειγμα, υπολογίζοντας τις εισαγωγές και εξαγωγές, προς και από διάφορες χώρες, και εφόσον έχει ενημερωθεί για την αύξηση του πληθυσμού τους, και αφού προνοήσει ποια θα είναι τα εμπορεύματα και τα αγαθά, τα οποία θα χρειαστούν αυτές οι χώρες κλπ. τότε θα μπορούσε να αποφασίσει ένας επενδυτής ποιο σκάφος θα είναι αυτό που θα του χρειάζεται και ποιος τύπος πλοίου, θα έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον και τη μεγαλύτερη δυνατότητα εκμετάλλευσης.

Άρα, ένας επενδυτής έχει να αποφασίσει εάν πρέπει να μετριάσει το ρίσκο μπαίνοντας σε περισσότερους από έναν “τομέα αγοράς” αγοράζοντας διαφορετικούς τύπους και μέγεθος πλοίων, ή εάν πρέπει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές του σε μία μόνο κατεύθυνση επενδύοντας σε ομοειδή χωρητικότητες.
Εξειδίκευση λοιπόν ή όχι;