Σεπτέμβριο οι συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων πέριξ της Κρήτης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή προς κύρωση, των υπογεγραμμένων συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων των θαλάσσιων περιοχών Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η κατάθεση των συμβάσεων στη Βουλή και η ψήφισή τους, αναμένεται να ξεκλειδώσει το ενδιαφέρον πολυεθνικών του χώρου και για άλλες περιοχές, όπως οι υπόλοιπες αδιάθετες θαλάσσιες εκτάσεις νότια της Κρήτης.

Μισθώτριες εταιρείες είναι η κοινοπραξία των Total-ExxonMobil-Ελληνικά Πετρέλαια.

Η ερευνητική περίοδος των θαλάσσιων περιοχών Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης διαρκεί 8 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης), διάστημα στο οποίο προβλέπεται υποχρεωτικά η διεξαγωγή σεισμικών και γεωχημικών ερευνών καθώς και μιας γεώτρησης βάθους 4.000 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι σεισμικές έρευνες, θα διεξάγονται υπό λεπτομερή μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα περιγραφούν στο περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης.