Νέοι επικεφαλείς σε ΕΑΠ- Ιδρυμα Διά Βίου Μάθησης και Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ορίστηκαν από την υπουργό παιδείας οι νέοι επικεφαλείς για την προεδρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναλαμβάνουν οι εξής:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ο Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας.
Ο Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) «Ογκολογία: Από τον Ογκογένεση έως τη Θεραπεία», Διευθυντής της Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας (ΕΧΕ), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Directors) της European Society of Surgical Oncology (ESSO) (2014-2018),

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Πρόεδρος η δικηγόρος κ. Γεωργία Παπαευθυμίου. Η κυρία Παπαευθυμίου είναι δικηγόρος με 24ετή εμπειρία. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακές σπουδές στο Εμπορικό Δίκαιο. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο Εταιρικό Δίκαιο, στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στο Πτωχευτικό Δίκαιο και στο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο.

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ. Κωνσταντίνος Δέρβος.
Ο Κωνσταντίνος Δέρβος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και έλαβε το μεταπτυχιακό του τίτλο στα προηγμένα βιομηχανικά συστήματα από το Kingston University του Λονδίνου. Έχει εργαστεί ως ηλεκτρολόγος μηχανικός σε τεχνικά γραφεία, ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και ως εργαστηριακός συνεργάτης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.