Στο στόχαστρο και των G7 οι αέριοι ρύποι στη θάλασσα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τέσσερις μήνες πριν την ενεργοποίηση της απόφασης του ΙΜΟ για τα καύσιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, στην πρόσφατη σύνοδο των G7, επανήλθε το θέμα της μείωσης των ταχυτήτων των πλοίων ως εναλλακτικού μέτρου για την μείωση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων.

Να σημειωθεί ότι η 5η σύνοδος της ομάδας εργασίας του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων από τα πλοία και MEPC 74 τον περασμένο Μάιο οριστικοποίησε τη μεθοδολογία εκτίμησης επιπτώσεων και εξέτασε λεπτομερείς προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΕ, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεσή της, δεσμεύεται πλήρως και υποστηρίζει την προσπάθεια του ICS και άλλων διεθνών οργανισμών της ναυτιλίας ενώ υποστηρίζει σθεναρά τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από την Ελλάδα στο ISWG-GHG 5 IMO οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια επιλογής βραχυπρόθεσμων μέτρων, που είναι κατάλληλα για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή της η ΕΕΕ αυτά τα μέτρα θα πρέπει να υποχρεώνουν τους ναυλωτές, οι οποίοι είναι τελικά υπεύθυνοι για την εμπορική λειτουργία των πλοίων (υπεύθυνοι για τον τύπο και τις ποσότητες φορτίου, για την ταχύτητα των πλοίων και την αγορά καυσίμων) να δεσμεύονται με τους σχετικούς στρατηγικούς στόχους του ΙΜΟ.