Πειραιώς: Στα €38 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Κερδοφορία κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα καθαρά κέρδη €38 εκατ. για το 1ο εξάμηνο 2019, έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 2ο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €19 εκατ., με την τράπεζα να καταγράφει το 4ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε:

 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €417εκατ., +6% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα τόκων στα €719εκατ., +2% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €146εκατ., +5% σε ετήσια βάση
 • Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €476εκατ., -7% σε ετήσια βάση
 • Έξοδο προβλέψεων στα €332εκατ. ή 174μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας
 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα €73εκατ. από €33εκατ. το 1ο 6μηνο 2018

Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,8 δισ. το 1ο 6μηνο 2019, με στόχο για €4 δισ. το 2019. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €24,4δισ. ενώ οι καταθέσεις ανήλθαν στα €44,9δισ., +7% σε ετήσια βάση.

Η τράπεζα σημειώνει ταυτόχρονα ότι η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, επισημαίνοντας τα εξής:

 •  Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €1,2δισ. από οργανικές κινήσεις κατά το 1ο 6μηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επαν-αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις
 • Μείωση ΜΕΑ κατά €3,3δισ. σε ετήσια βάση
 • Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ €0,7δισ. μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση – συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα €4,5δισ. (2ο 6μηνο 2019 έως 2020)
 • Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά €3,5 δισ.
 • Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%.