Οι μεταφορείς container πληρώνουν την αστάθεια στις τιμές των καυσίμων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Έντονες διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι τιμές των καυσίμων ενόψει της εφαρμογής το 2020 της απόφασης του ΙΜΟ για τα αποθειωμένα καύσιμα.
Ειδικότερα τέσσερεις μήνες προ της ενεργοποίησης της σχετικής απόφασης η εικόνα παραμένει συγκεχυμένη ενώ όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς ο τομέας των εμπορευματοκιβωτίων επιβαρύνεται περισσότερο από τις αυξομειώσεις στα καύσιμα. Πάντως η εταιρεία ναυτιλιακών συμβούλων Drewry διαβλέπει μία αυξητική τάση στις τιμές το τελευταίο τετράμηνο του έτους αλλά και στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου οπότε και θα αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου.
Να σημειωθεί ότι στο ζήτημα της διαμόρφωσης των τιμών των καυσίμων υπεισέρχονται πολλές παράμετροι που ακόμη και σήμερα δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν.
Πάντα κατά τις ίδιες εκτιμήσεις εξομάλυνση των τιμών αναμένεται από τα τέλη του 2020 και με ορίζοντα οριστικής διαμόρφωσης το 2022.