Στις 23 Σεπτεμβρίου η Γ.Σ. της Creta Farms

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019  η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Creta Farms μετά τις σχετικές αιτήσεις που υπέβαλαν οι μέτοχοι Κωνσταντίνος Δομαζάκης και Εμμανουήλ Δομάζακις.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:

“Ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης του Στυλιανού υπέβαλε νομότυπα και εμπρόθεσμα αίτημα αναβολής για τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 και ο κ. Εμμανουήλ Δομάζακης του Στυλιανού υπέβαλε νομότυπα και εμπρόθεσμα αίτημα αναβολής για τις 23 Σεπτεμβρίου2019, ημέρα Δευτέρα, 12:00.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε την αναβολής της συζήτησης και λήψης απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων για τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου –Ηρακλείου.
Σημειώνεται ότι επειδή η μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση της 23η Σεπτεμβρίου 2019, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων”.