Χωρίς νομοθεσία βαδίζουν προς τα αποθειωμένα καύσιμα πολλές χώρες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τεσσερεις  μόλις μήνες πριν την εφαρμογή της απόφασης του ΙΜΟ για τα αποθειωμένα καύσιμα πολλές χώρες δεν έχουν ενσωματώσει στη νομοθεσία τους σχετικές προβλέψεις για την εφαρμογή του μέτρου.

Η διαπίστωση αυτή, που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της IBC Asia’s 9th Biennial Bunkering conference στη Σιγκαπούρη ανήκει στη διευθύντρια της International Bunker Industry Association Unni Einemo. Μάλιστα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η προσαρμογή στα προβλεπόμενα στο παράρτημα VI της MARPOL θα είναι απότομη.

Το παράρτημα VI του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού περιορίζει τους κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους που περιέχονται στα καυσαέρια των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των οξειδίων του θείου και των οξειδίων του αζώτου, και απαγορεύει τις σκόπιμες εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον.