Πόσο ανταγωνιστικός είναι ο ελληνικός τουρισμός;

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

“Έπεσε μία θέση η χώρα μας, όσον αφορά στην παγκόσμια κατάταξη του World Economic Forum για την ανταγωνιστικότητα των χωρών στον τουρισμό. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάταξη, κατατάσσεται στην 25η θέση, σύμφωνα με το δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταξιδίων και Τουρισμού για το 2019, με αποτέλεσμα να βρεθεί  μια θέση χαμηλότερα  έναντι του 2017.

Ο δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών  καλύπτει 140 οικονομίες σε όλο τον κόσμο και υπολογίζει ένα εύρος παραγόντων και πολιτικών που διασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο των ταξιδίων και του τουρισμού, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας.

Το σκορ της Ελλάδας είναι  4,5 έναντι 5,4 που είναι το καλύτερο σκορ του δείκτη και ανήκει στην Ισπανία. Ακολουθούν Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο και Αυστραλία.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 15 της ευρωπαϊκής και ευρασιατικής κατάταξης ανταγωνιστικότητας στον τουρισμό, διατηρώντας την ίδια θέση σε σχέση με το 2017.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, η Ελλάδα έχει υψηλές επιδόσεις στους ακόλουθους: στην Υγεία την 13η θέση, στην Προτεραιότητα στον Τουρισμό την 13η, στις Υποδομές Αερομεταφορών τη 18η , στις Υποδομές Τουριστικών Υπηρεσιών την 18η και στις Πολιτιστικές Πηγές και τα Επαγγελματικά Ταξίδια την 21η.

Στο δείκτη θετικού Περιβάλλοντος η Ελλάδα βρίσκεται 58η, στις Πολιτικές Ταξιδίων και Τουρισμού και Θετικών Προϋποθέσεων στην 26η, στις υποδομές την 26η, στις Φυσικές και Πολιτιστικές Πηγές την 25η, στην Ασφάλεια την 61η, , στην Αγορά Εργασίας την 59η, στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών την 51η, στη Διεθνή Εξωστρέφεια την 32η, στο Βιώσιμο Περιβάλλον την 37η, , στις Χερσαίες και Λιμενικές Υποδομές την 49η, στις Φυσικές Πηγές την 45η, ενώ πολύ χαμηλή επίδοση σημειώνει η χώρα στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον (119η θέση) και την στην Ανταγωνιστικότητα τιμών που καταλαμβάνει την 111η θέση.