Μπλόκο στους κακοπληρωτές της ΔΕΗ: Δεν θα μπορούν να αλλάζουν πάροχο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το φαινόμενο πελατών της ΔΕΗ να αλλάζουν άλλον προμηθευτή ρεύματος, αφήνοντας πίσω τους χρέη, προσπαθεί να εξαλείψει η εταιρεία.

Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος επιχειρεί να βάλει φρένο στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος προκειμένου να γλιτώσουν την αποπληρωμή λογαριασμών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, περί τους 86.000 πελάτες της δημόσιας εταιρείας επέλεξαν άλλον προμηθευτή ρεύματος αφήνοντάς της συνολικό χρέος πάνω από 160 εκατ, παρά το γεγονός ότι από το 2016 υπάρχει πλαίσιο που επιχειρούσε να αντιμετωπίσει αυτήν την πρακτική.

Συγκεκριμένα, σχετική διάταξη όριζε: «Ο πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει».

Και επιπλέον: «Ο παλαιός προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, από μεριάς του πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει στον αντίστοιχο διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή».

Ο τωρινός υπουργός Ενέργειας, και η παρούσα διοίκηση της ΔΕΗ κρίνουν αυτό το πλαίσιο ανεπαρκές και αναμένεται σύντομα να αντικατασταθεί με νέο, πιο αυστηρό, για τα φέσια που βάζουν οι καταναλωτές της επιχείρησης όταν αλλάζουν πάροχο.