Πόσο θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση σε μισθούς από το νέο έτος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης αναμένεται να φέρουν μειώσεις στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από 1ης-1ου-2020 σε εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους.

Από τη νέα χρονιά οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές μισθωτών εργαζομένων και συνταξιούχων θα αυξηθούν λόγω της μείωσης του ελάχιστου συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%, για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, και την προσαύξηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ενδεικτικά, για το μέγεθος των ωφελειών που θα αποκομίσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από τη μείωση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

– Δημόσιος υπάλληλος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.250 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 14,77 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 1.133,33 ευρώ στα 1.148,10 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.250 ευρώ) θα μειωθεί από τα 116,67 στα 101,90 ευρώ.

– Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με δύο εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.500 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 25 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 1.307,14 ευρώ στα 1.332,14 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.500 ευρώ) θα μειωθεί από τα 192,86 στα 167,86 ευρώ.

– Συνταξιούχος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.000 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 14,77 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 938,33 ευρώ στα 953,10 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.000 ευρώ) θα μειωθεί από τα 61,67 στα 46,90 ευρώ.