Αναζητούνται κονδύλια 48 δισ. για τον εκσυγχρονισμό των λιμανιών της Ε.Ε

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Κεφάλαια ύψους 48 δις θα απαιτηθούν προκειμένου τα ευρωπαϊκά λιμάνια να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των νέων δεδομένων του διεθνούς εμπορίου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός θαλασσίων λιμανιών της Ευρώπης (ESPO) σημειώνει ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, θα πρέπει να προσαρμοστούν στην νέα εποχή αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν τα λιμάνια ως κόμβοι για τις μεταφορές, την ενέργεια αλλά και τις ψηφιακές εφαρμογές.

Τέλος ο ESPO έχει ήδη καταθέσεις τις προτάσεις του για την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού 1315/2013 βάση του οποίου χαράσσονται οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών