Στο «μικροσκόπιο» του ΙΜΟ και τα λιμάνια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η τάση να συμπεριληφθούν τα λιμάνια στα θέματα του κανονιστικού πλαισίου για τους αέριους ρύπους κερδίζει έδαφος στον IMO όπως διαφαίνεται από ειδήσεις που φτάνουν από την ναυτιλιακή εβδομάδα του Λονδίνου.

Μάλιστα σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ Kitack Lim: “Είναι ευθύνη του Οργανισμού να διασφαλίσει την αποδοτικότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι λιμένες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στη διασύνδεση πλοίου-λιμένα και πρέπει να συμπεριλάβουμε τα λιμάνια στη συζήτηση του IMO για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου“.

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Patrick Verhoeven του International Association of Ports and Harbors (IAPH) που έθεσε το ερώτημα αν πρέπει να εμπλακούν τα λιμάνια περισσότερο στις διαδικασίες του ΙΜΟ ενώ διατυπώθηκε προβληματισμός και από στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας για τις δυσκολίες που ήδη έχουν παρουσιαστεί στο πεδίο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου.