ΟΟΣΑ: Το 73% των πτυχιούχων στην Ελλάδα έχουν εργασιακή απασχόληση

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνουν γι άλλη μια φορά την δυσκολία σύνδεσης με την ελληνική αγορά των νέων πτυχιούχων. Στην Ελλάδα το ποσοστό απασχόλησης των ενηλίκων με πτυχίο είναι στο 73% και με μεταπτυχιακό στο 82% και είναι από  τα χαμηλότερα επίπεδα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Μόνο το ποσοστό απασχόλησης για όσους έχουν διδακτορικό (90%) είναι κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (92%).

Στις ηλικίες μεταξύ 25-34 χρόνων, προκύπτει ότι οι  γυναίκες έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες:
μόνο το 64% των νέων γυναικών με πανεπιστημιακή εκπαίδευση απασχολούνταν το 2018, έναντι του 79% των νέων ανδρών.

Πάντως, διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά απασχόλησης έχουν μειωθεί από το 2008 τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, ωστόσο οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί περισσότερο.

Τέλος, το 8% των ανέργων  στην χώρα μας, ηλικίας 18-24 ετών είναι άνεργοι για τουλάχιστον 12 μήνες, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα έχει το τέταρτο υψηλότερο μερίδιο ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που δεν απασχολούνται, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην κατάρτιση στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, και το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ μετά την Ιταλία. Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2008.