Ο Αναπτυξιακός νόμος δίνει ευελιξία στις στρατηγικές επενδύσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σαρωτικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν τη διαμόρφωση γόνιμου και φιλικού κλίματος στις λεγόμενες «στρατηγικές επενδύσεις» περιέχει το πολυνομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση από χθες το βράδυ το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αρχικά στις περιπτώσεις ΣΔΙΤ απαλείφεται ο όρος μία επενδυτική πρόταση να υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) ώστε να χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση. Θα αρκεί μόνο η απόφαση της διυπουργικής απόφασης ΣΔΙΤ.

Διασφαλίζει μάλιστα πως στην περίπτωση που στο μέλλον υιοθετηθούν αυστηρότερα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό μίας επένδυσης ως στρατηγικής δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα.

Αύξηση συντελεστών δόμησης

Το πολυνομοσχέδιο ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στους ισχύοντες συντελεστές δόμησης αφού προβλέπει πως «για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους».

Στις περιπτώσεις που η επένδυση ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ τότε προβλέπει αύξηση του συντελεστή δόμησης στο 0,6. Πιο αναλυτικά τον αυξημένο συντελεστή δικαιούνται οι «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον εκατό νέες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 40 εκατ. ευρώ.

Ειδικά, οι επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 75 νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 30 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 50 ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 25 εκατ. ευρώ». Επίσης στην πρόβλεψη αυτή εντάσσονται και «οι επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον διακόσιες (200) ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των 200 εκατ. ευρώ» λαμβάνοντας το χαρακτηρισμό των εμβληματικών επενδύσεων.

Κυρώσεις στους υπαλλήλους

Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται επίσης πως εάν καθυστερεί η διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης και παρέλθει η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία τότε αυτόματα η κατάσταση περνάει στα χέρια του υπουργού Ανάπτυξης. Ο τελευταίος εντός ενός μήνα θα πρέπει να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση που έχει κατατεθεί, αφού πρώτα κάνει σχετική εισήγηση η ΓΓ Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Παράλληλα όμως προβλέπονται και κυρώσεις κατά των αρμόδιων υπαλλήλων και των προϊσταμένων της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας που θα καθυστερούν τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να μην τηρείται η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών. Η κατώτατη πειθαρχική ποινή που προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση με βάση τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. είναι η προσωρινή παύση τριών (3 ) μηνών.

Διαβάστε όλο το νομοσχέδιο ΕΔΩ