Επτά επενδυτικά σχήματα διεκδικούν την Creta Farms

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Tην έναρξη της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην υποβολή προσφορών από υποψήφιους επενδυτές ανακοινώνει η Creta Farms.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «έως σήμερα, έχουν ήδη εκδηλώσει εγγράφως και επίσημα ουσιαστικό ενδιαφέρον επτά (7) επενδυτικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει και από έτερους υποψηφίους επενδυτές, οι οποίοι αναμένεται να προβούν σε έγγραφη  και επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ως άνω διαδικασία».

Η φάση αυτή ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και μέχρι τότε, τα ενδιαφερόμενα επενδυτικά σχήματα θα υποβάλλουν μη δεσμευτικές προσφορές και σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία.

Παράλληλα η εταιρεία, με ανακοίνωσή της,  γνωστοποιεί «μη ελεγμένα» στοιχεία των οικονομικών μεγεθών της, «όπως αυτά αποτυπώνονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνει, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ξεπέρασε τα 56 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση άνω του 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2018.

Η εταιρεία τονίζει επίσης ότι «σε μία κορεσμένη κατηγορία διατηρεί την ηγετική της θέση με μερίδιο αγοράς 25,5% η οποία υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από το ισχυρό brand name του Εν Ελλάδι».

Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι «με όχημα το Εν Ελλάδι, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ συνεχίζει και φέρνει καινοτομίες και στην κατηγορία της Κατάψυξης με τον προψημένο Γύρο και άλλα προϊόντα που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στην αγορά του Precooked Frozen Meat.

Η Εταιρεία συνεχίζει το πρόγραμμα εξορθολογισμού της κοστολογικής της βάσης και προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και αλλαγές που θα διασφαλίσουν την συνέχιση της επιτυχημένης της πορείας.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει εκπονήσει πλάνο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο με την συμμετοχή του νέου επενδυτή όπως θα προκύψει από την τρέχουσα διαδικασία, διαμορφώνει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 91% μεταξύ 2020 και 2024 ο οποίος είναι συνεπής προς τις αποδόσεις των προηγούμενων περιόδων και εξασφαλίζει στην εταιρεία υγιή ανάπτυξη και διατήρηση της ηγετικής της θέσης»