Δείτε ηλεκτρονικά τον προσωπικό σας Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ο ΕΟΠΥΥ, στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους και τους παρόχους υγείας, διαθέτει τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι ασφαλισμένοι για όλες τις υπηρεσίες που έχουν λάβει μέσω του Φάκελου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ).

Ο προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή, καθώς περιέχει στοιχεία για το σύνολο των νοσηλειών, των υπηρεσιών υγείας, των υλικών, των νόσων και διαγνώσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στο μηχανογραφικό σύστημα και αναφέρονται σχεδόν στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας

Η πληροφορία που θα περιέχεται στον ΦΑΥ, έχει συγκεντρωθεί από τα στοιχεία που καταθέτουν οι πάροχοι και οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποδοθούν αντίστοιχες παροχές σε εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)