Νέα εποχή για την Τράπεζα Πειραιώς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης του Recovery Banking Unit της Τράπεζας Πειραιώς μεταβιβάζεται σήμερα στη νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Alternative Financial Solutions (AFS), μέχρι να μετονομαστεί σε Intrum Hellas , η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου. Ποσοστό 80% της νέας εταιρείας θα ανήκει στην Intrum και 20% στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων θα συνάψει σύμβαση για τη διαχείριση σε αποκλειστική βάση, 27 δισ. ευρώ υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) της Τράπεζας, μαζί με νέα ΜΕΑ που θα δημιουργούνται. Επιπλέον, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται και ΜΕΑ από τρίτες πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αρχική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε στα 12 έτη ενώ η νέα εταιρεία θα λάβει άδεια και θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μια δεύτερη εταιρεία διαχείρισης θα δημιουργηθεί, με την ίδια μετοχική σύνθεση, και θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο ιδιόκτητων ακινήτων (REOs) της Τράπεζας αξίας 1 δισ. ευρώ, ενώ θα διαχειρίζεται επίσης και REOs προερχόμενα από τρίτες πηγές. Διευθύνων Σύμβουλος των νέων εταιρειών διαχείρισης θα αναλάβει ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής της Piraeus Legacy Unit.

Αναλυτικά, το χαρτοφυλάκιο NPEs της Τράπεζας Πειραιώς που θα αναλάβει προς διαχείριση η Intrum περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια 17,9 δισ. ευρώ, στεγαστικά 6,2 δισ. και καταναλωτικά 2,8 δισ. ευρώ.

Οι προμήθειες με τις οποίες θα πληρώνει την Intrum η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι η standard προμήθεια που καταβάλλεται διεθνώς για ανάλογες περιπτώσεις διαχείρισης δανείων και επιπλέον success fee, αναλόγως των επιδόσεων της εταιρίας στη μείωση των NPEs και στις ανακτήσεις.

Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη επιβάρυνση για την Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου removal fee λόγω των τιτλοποιήσεων στις οποίες έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Το αναθεωρημένο πλάνο της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση των NPEs την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2021 προβλέπει μείωσή τους από τα 26,4 στα 11,3 δισ. ευρώ. Η μείωση αναμένεται να επιτευχθεί κατά 8,8 δισς. από εισπράξεις και ιάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσω ρευστοποιήσεων, κατά 4,4 δισ. ευρώ μέσω διαγραφών και κατά 6,9 δισ. ευρώ μέσω πωλήσεων.