Με χαμηλότερες ταχύτητες κινήθηκε η Αγορά Ε/Κ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Λίγο καιρό πριν την εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών του ΙΜΟ 2020, για τον έλεγχο των ρύπων των πλοίων, προβληματισμό προκαλεί η αύξηση της διαφοράς των τιμών μεταξύ των καυσίμων υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας θείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πλοιοκτήτες που επιλέγουν καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο να επιβαρύνονται πάνω από 200 $/τόνο.

Ας δούμε πως κινήθηκε ο γενικός δείκτης εμπορευματοκιβωτίων, HARPEX, ο οποίος παρουσίασε άνοδο, κερδίζοντας ακόμη  4 μονάδες και έφτασε στις 723 μονάδες, αυτή την εβδομάδα.
Συνολικά, από τις 9 υποκατηγορίες που απαρτίζουν το γενικό δείκτη, 3 κατηγορίες παρουσίασαν άνοδο, 5 έμειναν στάσιμες και 1 υποχώρησε.
Αναλυτικότερα, στην αύξηση αυτή συνετέλεσαν τα μεσαία και μεγαλύτερα μεγέθη, κερδίζοντας ημερησίως από 150$ έως 500$, ενώ στις μικρότερες κατηγορίες χωρητικότητας έως 1700 TEUs, και άνω των 8000 TEUs έμειναν στάσιμα στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Μόνο τα μεγαλύτερα FEEDERS, χωρητικότητας 1100 TEUs, εμφάνισαν οριακή πτώση 100 $/ημέρα, φτάνοντας τα $ 6,15Κ/ημέρα.

Ας δούμε, όμως αναλυτικά πως κινείται η αγορά ανά μέγεθος πλοίου:

Σχετικά με τα POST-PANAMAXes, η αγορά παρέμεινε σταθερή στα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων ημερών, ιδίως για τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας (άνω των 8χιλ TEUs). Τα μικρότερα πλοία της κατηγορίας εμφάνισαν περισσότερη κινητικότητα και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων πλοίων αύξησαν τους ημερήσιους ναύλους τους. Έτσι, οι ημερήσιοι ναύλοι για τα μεγαλύτερα σκάφη έμειναν στα 30Κ /ημέρα και τα μικρότερα, κέρδισαν ακόμα $ 0,5Κ και έφτασαν στα $ 25,5Κ/ ημέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πλοιοκτήτες πίεσαν για ναυλώσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Στα PANAMAXes, επίσης, συνεχίστηκε η θετική πορεία της αγοράς, με ελαφρώς αυξημένη ζήτηση και περισσότερες συζητήσεις. Ωστόσο, η αύξηση των διαθέσιμων πλοίων έφερε ισορροπία στην αγορά. Οι ναύλοι παρέμειναν στα $ 14,2-14,5 Κ/ημέρα, κατά μ.ο.

Σχετικά με τα «3,5άρια», παρατηρήθηκε αύξηση, καθώς η προσφερόμενη χωρητικότητα ήταν ισχνή και ενίσχυσε την αγορά. Έτσι οι ναύλοι έφτασαν στα $ 12Κ /ημέρα. Τα λίγο μικρότερα σκάφη, χωρητικότητας 2.800 έμειναν σταθερά, αφού υπήρξαν διαφορετικές τάσεις μεταξύ Ασίας και Ατλαντικού.  Οι ναύλοι κυμάνθηκαν στα $ 10-10,5Κ/ημέρα. Τα πλοία των 2.500 TEUs, εμφάνισαν μεγαλύτερη κινητικότητα με μεγάλο αριθμό κλεισιμάτων. Οι ημερήσιοι ναύλοι αυξήθηκαν κατά μ.ο. κατά 150$ και έφτασαν στα $ 9,4Κ/ημέρα.

Η δραστηριότητα των μικρότερων πλοίων δεν άλλαξε σημαντικά, αν και κάποια πλοία χρειάστηκε να μετακινηθούν, προκειμένου να βρουν κάποια απασχόληση, επιβαρύνοντας τα κέρδη τους. Οι ναύλοι για τα σκάφη των 1700 TEUs παρέμειναν στα $8,4-8,5Κ /ημέρα.

Τα FEEDERS, των 1100 και 700 TEUS, δείχνουν τάσεις πίεσης. Ιδίως τα μεγαλύτερα σκάφη εμφανίζουν συγκέντρωση προσφοράς, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν οριακή πτώση. Έτσι, για τα σκάφη των 1100 TEUs οι ναύλοι υποχώρησαν στα $ 6,1-6,2Κ /ημέρα και για τα «700άρια» παρέμειναν στα 5Κ /ημέρα.