Πως η στάθμη του Ρήνου καθορίζει τις τιμές των μεταφορών 

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

 

Η μείωση των βυθισμάτων στον Ρήνο που αποδίδεται στις καιρικές «ιδιοτροπίες» και η επίπτωση του στις συνδυασμένες μεταφορές επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς συμπαρασύρει και τις τιμές διαμετακόμισης των εμπορευματοκιβωτίων που διακινούνται με φορτηγίδες.

Οι αυξομειώσεις των βυθισμάτων έχουν επιφέρει ανάλογες αυξομειώσεις στις τιμές γεγονός που ανατρέπει προγραμματισμούς αλλά και συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις επιπρόσθετες χρεώσεις να φτάνουν έως και τα 60 ευρώ ανα κουτί.

Τα τέρμιναλ που έχουν επηρεαστεί είναι τα Frankfurt, Duisburg-Ruhrort και Emmerich δεδομένου ότι διατηρούν αυξημένη κίνηση από και προς το λιμάνι του Ρότερνταμ εξυπηρετώντας τον μεγαλύτερο εμπορευματικό διάδρομο που συνδέει τη Γερμανία την Ελβετία και τη Γαλλία.