Η ναυτιλία και ο τουρισμός προικοδότησαν τα δημόσια έσοδα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

“Τονωτική ένεση” σε ΑΕΠ και ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών πρόσφεραν οι εισπράξεις  από την  ναυτιλία και τον τουρισμό στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 1,72 δισ. ευρώ  την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, τα οποία προέρχονται  από τους δύο αυτούς σημαντικούς κλάδους της οικονομίας μας, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας τη Ελλάδας, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 725 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018 και διαμορφώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ, από 3,38 δισ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε στα 13,6 δισ. ευρώ παρά την άνοδο των εξαγωγών, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο σε απόλυτο μέγεθος.

Σημειώνεται ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς. Ειδικότερα, τους πρώτους επτά μήνες του 2019 οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 2,2% σε τρέχουσες τιμές (1,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7% σε τρέχουσες τιμές (2,7% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών διευρύνθηκε. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 13,6%, στα 9,1 δισ. ευρώ, από 8,05 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, αν και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασαν οριακή μόνο αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι εισπράξεις από μεταφορές αυξήθηκαν κατά 6,9%, στα 9,75 δισ. ευρώ έναντι 9,1 δισ. ευρώ, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, κυρίως λόγω της αύξησης των εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 2,4 δισ. ευρώ, μικρότερο κατά 793 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 412 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,5 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 2,8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 4,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 3,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 3 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους, καθώς και τη μείωση (κατά 1,9 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.