Η Ελλάδα αποκτά τη δική της Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας περιλαμβάνει το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση, δημιουργώντας για πρώτη φορά μία δομή που θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, το ρόλο της προστασίας κρίσιμων υποδομών από ψηφιακές απειλές.

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας θα ανήκει οργανωτικά στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ ο επικεφαλής της θα μπορεί να προέρχεται τόσο από το προσωπικό του υπουργείου όσο και από τα σώματα ασφαλείας, καθώς επίσης και από το χώρο των πανεπιστημίων εφόσον διαθέτει τα σχετικά προσόντα.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη τις νέες διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιών και σταθμών βάσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για κάτι που ανέμενε εδώ και πολύ καιρό η τηλεπικοινωνιακή αγορά προκειμένου να γίνει εφικτή η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης των δικτύων επόμενης γενιάς.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το πολυνομοσχέδιο, η Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι υπεύθυνη και για τη διαμόρφωση του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου.

Όπως επισημαίνεται, το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των δικτύων WiFi, των υποδομών έξυπνων πόλεων, των υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης και των πάσης φύσεως υποδομών σταθερών, ασυρματικών και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών καθώς και των εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things).

Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και περιλαμβάνει κυρίως την πολιτική ανάπτυξης των δικτύων, τους στόχους και τα μέσα για την επίτευξή τους.

Τέλος, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει, όπως είχε προαναγγελθεί από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, τη σύσταση επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον ψηφιακό και διοικητικό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

Σκοπός της επιτροπής είναι:

  • η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση με τα θέματα και τα ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά για η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο, η Κυβερνοασφάλεια, το Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας,
  • η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος,
  • η δημιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούστευση των διαδικασιών,
  • ο συντονισμός των δράσεων όλων των αρμόδιων υπουργείων και φορέων στο πλαίσιο των ενεργειών που θα προταθούν και εγκριθούν για την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως τα παραπάνω προκύψουν και διαμορφωθούν και μέσα από διαβούλευση και ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με εκπροσώπους της κοινωνίας, ιδρυμάτων, κρατικών δομών και φορέων, και
  • η συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

Η επιτροπή θα αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ειδικούς εμπειρογνώμονες  από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης  και των γραμμάτων και των τεχνών, τα οποία δεν λαμβάνουν, για τη συμμετοχή τους σε αυτή, οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή, εκτός των οδοιπορικών τους, δηλαδή τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης τους.