Και άλλο γενόσημο του Zantac ανακαλεί ο ΕΟΦ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ο ΕΟΦ  προχώρησε σε ακόμα μία ανάκληση φαρμακευτικού προϊόντος ρανιτιδίνης, γενόσημου του γνωστού φαρμάκου Zantac

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση στην οποία προβαίνει η εταιρεία HELP ABEE, κατόπιν της αναστολής του πιστοποιητικού καταλληλότητας του παραγωγού Saraca Laboratories Limited για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη.

Η εταιρεία HELP ΑΒΕΕ ως κάτοχος άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».