Κατοχυρώστε έως 30/9 η ρύθμιση 120 δόσεων στον ΕΦΚΑ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Ο ΕΦΚΑ δίνει με έγγραφό του οδηγίες για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές στα Ταμεία. Το έγγραφο βγήκε για να δοθούν οδηγίες, καθώς η ψήφιση του αναπτυξιακού σχεδίου νόμου περιλαμβάνει την παράταση της δεύτερης φάσης μέχρι 31/12/2019.

Η είσοδος ενός οφειλέτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ και η επαλήθευση των προσωπικών του στοιχείων, στις περιπτώσεις που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης, μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, κατοχυρώνει το δικαίωμα για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ακόμη κι αν η αίτηση στο ΚΕΑΟ γίνει μετά την 1η Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται ρητά στη νέα διευκρινιστική εγκύκλιο. Αυτό αφορά ΜΟΝΟ ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, δηλαδή ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ.

Η εγκύκλιος δεν αφορά τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες που οφείλουν εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τους οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η αίτηση στο ΚΕΑΟ πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 30/9/2019.

Η χθεσινή εγκύκλιος που εκδόθηκε σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη ρύθμιση των 120 δόσεων διευκρινίζει τα εξής:

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια:

Α’ Στάδιο: Προσδιορισμός – επανυπολογισμός οφειλών

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ και περιλαμβάνει επιμέρους βήματα:

α. είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.
Με την ολοκλήρωση του βήματος αυτού το αίτημα καταχωρίζεται και θεωρείται εμπρόθεσμο. Συνεπώς, οι οφειλέτες που θα πραγματοποιήσουν το βήμα αυτό μέχρι τις 30/9/2019 δεν πρέπει να ανησυχούν αν καθυστερήσει ο προσδιορισμός της οφειλής, διότι θα έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για ένταξη στη ρύθμιση.

β. Δηλώσεις που αφορούν την ασφαλιστική κατάσταση (υποψήφιος ή μη συνταξιούχος, ένταξη ή μη στον Ν. 3869/2010 και επιβεβαίωση αριθμών μητρώου στους τ. Φορείς).

γ. Ενημέρωση του οφειλέτη για το ύψος των οφειλών του ανά τ. Φορέα πριν και μετά τον επανυπολογισμό και επιλογή του ποσού οφειλών (με επανυπολογισμό ή μη) που θα προωθηθεί στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση.

Β’ Στάδιο: Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών στην e-πλατφόρμα του ΚΕΑΟ

Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν και μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ θα πρέπει να τις ρυθμίσουν ξεχωριστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ρύθμιση των οφειλών μέσω διαδικτύου είναι η πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΚΕΑΟ και η λήψη κωδικών πρόσβασης. Για κάθε Φορέα στον οποίο υπάρχουν οφειλές απαιτείται ξεχωριστή πιστοποίηση.

Συνεπώς η αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ.

Για τους οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η αίτηση στο ΚΕΑΟ πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 30/9/2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 είναι και η καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Απλή αίτηση

Όσον αφορά εργοδότες-οφειλέτες πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αδυνατούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά για ρύθμιση βάσει των διατάξεων του ν.4611/2019 μέχρι 30/9/2019, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των οφειλών τους στο ΚΕΑΟ, αρκεί η αίτηση για προσδιορισμό της οφειλής και διαβίβασή της στο ΚΕΑΟ να υποβληθεί στον τέως Φορέα ή το ΕΤΕΑΕΠ μέχρι 30/9/2019, δεδομένου ότι η μη υποβολή της αίτησης δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. Συνεπώς και σε αυτές τις περιπτώσεις η αίτηση για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ μπορεί να γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ.