Απομακρύνονται τρία ναυάγια από τον κόλπο της Ελευσίνας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Απομακρύνονται σταδιακά τα ναυάγια από τον κόλπο της Ελευσίνας και στην κατεύθυνση αυτή κινούνται και ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας αλλά και το ΤΑΥΠΕΔ. Στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, υπεγράφη τη Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου, η Σύμβαση Ανάθεσης για την ανέλκυση και απομάκρυνση τριών ναυαγίων, από τον κόλπο της Ελευσίνας.

Κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την ανέλκυση και απομάκρυνση των τριών ναυαγίων «ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟ – Φ/Γ ‘ΑΝΝΑ Μ’ Ν.Π.5333», «ΑΜΜΟΛΗΠΤΙΚΟ – Φ/Γ ‘ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ’ Ν.Π.10542» και «Φ/Γ ‘ΔΡΕΠΑΝΟ’ Ν.Π.10542», τη Σύμβαση Εκτέλεσης του έργου υπέγραψαν εκ μέρους του ΟΛΕ ΑΕ, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Γαργαρέτας και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας Ελληνικό Κέντρο Καταδύσεων ΕΠΕ , ο διαχειριστής κ. Κωνσταντίνος Νιζάμης.

Ναυάγια

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΕ κ. Χαράλαμπος Γαργαρέτας τόνισε την ιστορική σημασία αυτής της σύμβασης για το λιμάνι της Ελευσίνας και την τοπική κοινωνία καθώς και το γεγονός ότι λίαν συντόμως ακολουθούν και άλλες νέες διακηρύξεις και συμβάσεις που αφορούν ναυάγια στην Ελευσίνα και το έργο της ανέλκυσης και απομάκρυνσης τους.

Ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Νιζάμης αναφέρθηκε στην άμεση έναρξη των εργασιών, τονίζοντας την εμπειρία των στελεχών της συγκεκριμένης επιχείρησης και το επίπεδο εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την ασφαλή απομάκρυνση των τριών ναυαγίων. Η διοίκηση του ΟΛΕ αντιμετωπίζει έμπρακτα το τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα δεκαετιών που δημιουργήθηκε από τα ναυάγια, επικίνδυνα και επιβλαβή πλοία, τα οποία αποτελούν εικόνα ντροπής και μιζέριας για μια περιοχή με πλούσια ιστορία από αρχαιοτάτων χρόνων, καθώς και ανάδειξης της, σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.

Ο μοναδικός μέτοχος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, βρίσκεται αρωγός και υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας στα πλαίσια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας που πρέπει να διέπει μια Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου. Από εδώ και πέρα οι πολίτες της Ελευσίνας θα γίνονται κοινωνοί παρόμοιων δελτίων τύπου, ώστε να ενημερώνονται αντικειμενικά από αυτούς που πρέπει για τις περιβαλλοντικές ενέργειες τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δράσεις του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ.