Ηλεκτρικές παροχές για πλοία ετοιμάζει το Αμβούργο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το λιμάνι του Αμβούργου έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρικών παροχών για πλοία στην λογική της μείωση των αέριων ρύπων από τα πλοία εντός των ζωνών του.

Συγκεκριμένα με ορίζοντα το 2023, οπότε και το ηλεκτρικό σύστημα παροχών θα είναι πλήρως λειτουργικό, θα δαπανηθούν 76 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή η οποία θα επιτρέπει την ρευματοδότηση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και κρουαζιερόπλοιων.

Με τη ρευματοδότηση των πλοίων το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του λιμένα του Αμβούργου θα βελτιωθεί αισθητά.