Ποιες αλλαγές φέρνει στην απασχόληση το μίνι εργασιακό νομοσχέδιο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

 

Μέτρα για τον περιορισμό της μερικής απασχόλησης, επαναφορά των επιχειρησιακών συμβάσεων, θέσπιση βαθμών δυσκολίας στη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία προβλέπει μεταξύ άλλων το μίνι εργασιακό, ενσωματωμένο στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Η διάταξη που προστέθηκε εκτός των γνωστών διατάξεων αφορά στην επέκταση της ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας -η ισχύς της οποίας έληγε την 30η Ιουνίου 2019- μέχρι την σύναψη νέας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31-12-2019.

Με την παράταση της σύμβασης διασώζονται το επίδομα γάμου 10% επί του μισθού, οι τριετίες και άλλα επιδόματα (π.χ. μητρότητας, σπουδών) που συνοδεύουν τη σύμβαση.

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών, πλέον θεωρείται «μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου πέραν των 2 μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».  Συνεπώς με καθυστέρηση άνω των δυο μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης από τον εργοδότη.

Για το πρόστιμο αδήλωτης εργασίας καταργούνται τα ενδιάμεσα στάδια εκπτώσεων που θεσμοθετήθηκαν το 2018 για το πρόστιμο των 10.500 ευρώ και πλέον θα ισχύει μια δυνατότητα έκπτωσης:

Σε περίπτωση που ο εργοδότης προσλάβει τον εργαζόμενο εντός 10ημέρου από την ημέρα του ελέγχου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης και διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους  τότε το πρόστιμο θα μειώνεται από τα 10.500 στα 2.000 ευρώ.

Προσοχή, ειδικά στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ μειώνεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται η έκδοση έξι υπουργικών αποφάσεων οι οποίες θα εξειδικεύσουν τα κριτήρια για τις εξαιρέσεις των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα από τους όρους των κλαδικών συμβάσεων προκειμένου να ορθοποδήσουν.

Στο μίνι εργασιακό περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων των συνδικάτων, θέσπιση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας καθώς και ηλεκτρονικού μητρώου για τους συνδικαλιστές.

Ειδικότερα τα μέτρα για τον περιορισμό της μερικής απασχόλησης προβλέπουν:

– Προσαύξηση ωρομισθίου: Με τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που προωθούνται προς ψήφιση, κάθε ώρα επιπλέον του συμφωνημένου 4ώρου θα αμείβεται πλέον με προσαύξηση ωρομισθίου 12%.

– Υπερεργασία: Σε επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται 5 επιπλέον ώρες την εβδομάδα χωρίς αυτό να λογίζεται υπερωρία. Οι ώρες αυτές υπερεργασίας  θα aμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% .

– Υπερωρία: Υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 9 ωρών ημερησίως στο πλαίσιο της 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Αντίθετα για τους εργαζόμενους με το σύστημα της 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ωρών ημερησίως. Η υπερωρία θα αμείβεται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

– Εκ περιτροπής απασχόληση: Στην εκ περιτροπής απασχόληση, ο εργαζόμενος απασχολείται από μία έως τέσσερεις ημέρες την εβδομάδα η λιγότερες ημέρες το μήνα η λιγότερους μήνες το χρόνο, αλλά με πλήρες 8ωρο. Έτσι, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πάνω από το 8ωρο ημερησίως θα πρέπει να αποζημιώνεται ως υπερωρία (προσαύξηση 40%).

Τέλος όσοι εργάζονται με μπλοκάκια και ασφαλίζονται με το καθεστώς του αρθ.39 παρ.9 όπως και όσοι ασφαλίζονται με εργόσημο καταχωρίζονται πλέον υποχρεωτικά στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας.