Ψηφιακή συνεργασία MAN Energy Solutions και Kongsberg

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ένα MOU υπέγραψαν πρόσφατα MAN Energy Solutions και Kongsberg. Στόχος της συνεργασίας θα είναι η από κοινού διερεύνηση των ψηφιακών δυνατοτήτων για την ασφαλή συλλογή και μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα MAN CEON.

Η αξιοποίηση των στοιχείων που προέρχονται από τις μηχανές πλοίων εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για τον απομακρυσμένο έλεγχο τω μηχανών αλλά και την έγκαιρη διαπίστωση βλαβών.