fbpx
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρηματικά πάρκα: Τα κίνητρα που δίνονται

Τον «χάρτη» των επενδύσεων έχει στόχο να αλλάξει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει -μεταξύ άλλων- απλούστευση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση επιχειρήσεων με κατάργηση του συστήματος των οχλήσεων και κίνητρα για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση με το ισχύον καθεστώς οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες κατατάσσονται ανάλογα με τη ρύπανση, τους θορύβους, τα αέρια κ.λπ. που εκπέμπουν σε κατηγορίες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης. Με βάση την κατάταξη αυτή προσδιορίζεται σε ποιες περιοχές μπορεί να λειτουργεί μια βιομηχανία ή μία βιοτεχνία.

Παράλληλα εφαρμόζεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία επίσης κατατάσσει τα έργα σε κατηγορίες Α1, Α2 και Β συνεκτιμώντας το σύνολο των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα έργο ή μία δραστηριότητα στο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν και τις δύο αδειοδοτήσεις.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, καταργούνται οι οχλήσεις και αντικαθίστανται πλήρως από την περιβαλλοντική κατάταξη. Αναλόγως διαμορφώνεται και ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος πλέον θα αναφέρεται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες κατηγορίας Α1, Α2 και Β αντί για δραστηριότητες υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης.

«Έτσι», σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «καθιερώνεται ένα πιο ακριβές σύστημα για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και αποφεύγεται η περιττή διπλή αδειοδότηση ενώ η εξέταση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα είναι ολιστική και πολύ λεπτομερέστερη».

Ποιους συμφέρει να εγκαταστήσουν εκεί τις επιχειρήσεις τους

Αν και τα επιχειρηματικά πάρκα παράγουν οφέλη για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γύρω περιοχών, στην Ελλάδα εξακολουθούν να δημιουργούνται με αργούς ρυθμούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αττική όπου παράγεται το 40,1% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στον τομέα της μεταποίησης, δραστηριοποιείται το 34,4% των επιχειρήσεων, απασχολώντας το 39,1% των εργαζομένων. Το Λεκανοπέδιο διαθέτει μόλις 5 ολοκληρωμένες περιοχές οργανωμένων υποδοχέων, η έκταση των οποίων δεν υπερβαίνει το 9% της συνολικής έκτασης των οργανωμένων υποδοχέων στη χώρα.

Η απουσία ενός οργανωμένου εθνικού σχεδίου ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων αποτελεί από τους σημαντικότερους αποτρεπτικούς λόγους για την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα μας.

Μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς δείχνουν πως οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης έως και 25%, πρόσβαση σε κοινόχρηστες υποδομές (πχ δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων, διαχείριση αποβλήτων μέσω βιολογικού καθαρισμού), εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων έως 42%, σημαντικότατη μείωση στο φόρο ακίνητης περιουσίας, σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, ενώ ενθαρρύνονται να εξάγουν και να καινοτομούν.

Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν προβλήματα και αμφισβητήσεις σχετικά με τις χρήσεις γης.

Με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης δίνονται κίνητρα στις επιχειρήσεις αφού εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το καθεστώς έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε πάρκο.

Έτσι, μια επιχείρηση δεν θα χρειάζεται πλέον -εκτός της άδειας εγκατάστασης- ούτε άδεια λειτουργίας και θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της. Αναμένεται επίσης, για τις επιχειρήσεις εντός των πάρκων, να θεσμοθετηθούν χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης έτσι ώστε να χρειάζονται ελαφρύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να εγκαταστήσει κανείς την επιχείρηση του σε ένα επιχειρηματικό πάρκο δεν είναι απαραίτητο να αγοράσει γη. Συγκεκριμένα, πλέον, δίνονται εναλλακτικές στους ενδιαφερόμενους να εγκατασταθούν σε πάρκο. Αν δεν θέλουν να αγοράσουν τον χώρο εγκατάστασης (οικόπεδο ή οικοδόμημα), θα μπορούν να επιλέξουν άλλες μορφές απόκτησης δικαιώματος χρήσης όπως η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος ή η χρηματοδοτική μίσθωση, αλλά και η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας στην περίπτωση δημοσίων κτημάτων.

Τα επιχειρηματικά πάρκα όπως προκύπτει από τη διεθνή πρακτική και εμπειρία σχετίζονται ευθέως με την απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό καθώς βασικό κριτήριο επιλογής μια τοποθεσίας για την λειτουργία πάρκων αποτελεί η ύπαρξη διαθέσιμου εργατικού δυναμικού.

Τα επιχειρηματικά πάρκα, προσελκύοντας νέες επενδύσεις. συμβάλλουν στην μείωση της ανεργίας μέσω των αναγκαίων κατασκευαστικών έργων αλλά και δημιουργώντας μόνιμες θέσεις εργασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ