Τα πρώτα AFRAMAX με τεχνολογία κυψελών καυσίμου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η Samsung Heavy Industries έγινε η πρώτη εταιρεία η οποία θα κατασκευάσει τα πρώτα παγκοσμίως δεξαμενόπλοια κατηγορίας Aframax τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνολογία κυψελών καυσίμου ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του ΙΜΟ για τις εκπομπές CO2. Στις 26 Σεπτεμβρίου μάλιστα η SHI ανακοίνωσε πως έλαβε και τη σχετική έγκριση επί της αρχής (AiP) από το νηογνώμονα DNV GL.

Τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου είναι φιλικά προς το περιβάλλον καθώς αντί για γεννήτριες πετρελαίου διαθέτουν κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων (SOFCs) οι οποίες χρησιμοποιούν καύσιμο LNG, έχοντας έτσι βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και σημαντικά μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, εάν οι κυψέλες καυσίμου χρησιμοποιηθούν σε ένα δεξαμενόπλοιο κατηγορίας A-max το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανές ισχύος 3ΜW, τότε οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν περισσότερο από 45%, κάτι που ισοδυναμεί με την αφαίρεση 10,000 αυτοκινήτων από τους δρόμους.

Επιπλέον, καθώς οι κυψέλες καυσίμου στερεών οξειδίων μπορούν να χρησιμοποιούν και υδρογόνο ως καύσιμο εκτός από LNG, αναμένεται στο μέλλον η τεχνολογία αυτή να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πλοίων μηδενικών εκπομπών που θα χρησιμοποιούν καύσιμο υδρογόνο.