Νομοσχέδιο “Επενδύω στην Ελλάδα”: Ποιες αλλαγές προβλέπονται για τις δημόσιες συμβάσεις;

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η κυβέρνηση της ΝΔ με το νομοσχέδιο “Επενδύω στην Ελλάδα”  φιλοδοξεί να αλλάξει  το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα.

Στον προγραμματικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης προβλέπονται επενδύσεις σε έργα υποδομής τουλάχιστον 10 δις ευρώ, σε βάθος τετραετίας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, καθώς και τη δημιουργία 43.000 θέσεων εργασίας ετησίως.<

Για το σκοπό αυτό με το νομοσχέδιο «επενδύω στην Ελλάδα» προωθούνται τρεις αλλαγές:

Πρώτον απλοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων μελέτης και κατασκευής δημοσίου έργου, κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, γεγονός που έχει ως περαιτέρω αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της αξιοποίησης και οικοδόμησης ακινήτων του δημοσίου τομέα με αντιπαροχή.

Δεύτερο, μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συντέλεσης απαλλοτριώσεων στο 50%. για να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες απαλλοτρίωσης,  Ενώ το έργο θα αρχίσει να εκτελείται, οι λοιπές απαλλοτριώσεις θα διεξάγονται παράλληλα.

Και τρίτο, προβλέπονται, σε ό,τι αφορά τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, διαδικασίες επιτάχυνσης του έργου σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων.

Θεσπίζεται ανώτατο όριο τριών μηνών για την ανταπόκριση των υπηρεσιών (δύο για την υπηρεσία και, αν χρειαστεί, ένας για το Υπουργείο Πολιτισμού). Πέραν του ορίου αυτού προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των συμβατικών προθεσμιών για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της καθυστέρησης των αρμόδιων υπηρεσιών και της καθυστέρησης που μπορεί να προκύψει για την εκτέλεση εργασιών προστασίας.