ΟΑΕΔ: Προγράμματα απασχόλησης για 2550 ανέργους

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τρία νέα προγράμματα δρομολογεί  ο ΟΑΕΔ για 2.550 ανέργους.

Το πρώτο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, αφορά συνολικά 250 ανέργους, ηλικίας 22 έως 39 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για απασχόληση άνεργων πτυχιούχων τόσο σε αυτήν την Περιφέρεια, όσο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αλλά και φορείς δημόσιου τομέα.

Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι 12μηνη, με ακαθάριστες αμοιβές 1.040 ευρώ για ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 990 ευρώ για ανέργους τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Το δεύτερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αφορά 2.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων οι οποίοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας 55 έως 67 ετών, για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ, μηνιαίως.

Το τρίτο πρόγραμμα που θα αφορά τους υπόλοιπους 300 ανέργους, ηλικίας από 18 έως 30 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, αλλά και του δημόσιου τομέα, στη Δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα θα αφορά θέσεις προεργασίας για επτά μήνες.