Θετικό πρόσημο για την αγορά ξηρού φορτίου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.
Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Για ρεκόρ 5ετίας οδεύουν οι ετήσιες παραδόσεις νεότευκτων Panamaxes και Kamsarmaxes. Και φυσικά αυτή η αύξηση θα επηρεάσει ανοδικά και το γενικότερο σύνολο του στόλου αυτού του μεγέθους. Επίσης, η μέχρι στιγμής καλή εικόνα της ναυλαγοράς δεν ευνοεί τις διαλύσεις, αφού οι πλοιοκτήτες επιλέγουν να κρατήσουν τα πλοία τους, έχοντας πάντα κατά νου τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Φαίνεται πως η άνοδος των Capes αλλά και οι καθυστερήσεις στα λιμάνια που μπορούν να τα εξυπηρετήσουν, έχει οδηγήσει πολλούς ναυλωτές να στραφούν σε μικρότερα μεγέθη, μικραίνοντας τα φορτία, με αποτέλεσμα να επωφεληθεί ο συγκεκριμένος τομέας.

Πέραν τούτου, τα σιτηρά από την Αν. Ακτή της Λατ. Αμερικής (ECSA) και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς επίσης και ο άνθρακας από τη Ν.Α. Ασία ενίσχυσαν τον τομέα, καθώς η πλειοψηφία των φορτίων αυτών μεταφέρθηκαν με πλοία τέτοιου μεγέθους.
Περιμένουμε να δούμε πως η προσθήκη των νέων πλοίων θα επηρεάσει την ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς από το νέο έτος, όπου θα έχει ενσωματωθεί πλήρως η νέα προσφερόμενη χωρητικότητα στην αγορά.

Ας δούμε πως κινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά ξηρού φορτίου ανά μέγεθος πλοίου:
Ξεκινώντας από τα CAPEs, στην αγορά του Ειρηνικού και στη διαδρομή C5 (Αυστραλίας –Κίνας) είδαμε τους ναυλωτές και φορτωτές να κρατούν στάση αναμονής, με αποτέλεσμα να συγκρατήσουν κάθε προσπάθεια αύξησης των ναύλων. Οι πλοιοκτήτες έχοντας υπόψη ότι πλησιάζει η ημερομηνία για την εφαρμογή των νέων κανονισμών και των νέων καυσίμων, επιλέγουν να μετακινηθούν καίγοντας παλαιού τύπου καύσιμα και αναζητώντας καλύτερους ναύλους. Οι ναύλοι στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας αυξήθηκαν στα 9-9,5 $/tn.

Ο Ατλαντικός έδειξε σημάδια ανάκαμψης, τόσο στο Νότο, όσο και στο Βορρά, αφού αυξήθηκε η ζήτηση, ενώ η προσφορά διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Η περιοχή της Βραζιλίας (C3) προχώρησε θετικά, καθώς εμφανίστηκαν αρκετά φορτία, κυρίως βιομηχανικά. Έτσι, τονώθηκε η ζήτηση και τα επίπεδα των ναύλων. Οι ναύλοι έφτασαν μεταξύ 23,5-24,5 $/tn.

Στο Β. Ατλαντικό (C7), η αγορά παρουσίασε άνοδο ναύλων αλλά με μικρότερη δραστηριότητα. Η αγορά βρήκε στήριξη στη Μαύρη Θάλασσα, με πολλά φορτία προς την Ασία. Επίσης, η διαθέσιμη χωρητικότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Οι ναύλοι έμειναν στα 10,5-11,5 $ /tn.

Σχετικά με τα KMXs στον Ατλαντικό, η αγορά της ECSA κινήθηκε ανοδικά, καθώς η αγορά ενισχύθηκε από φορτία από το Βορρά, τα οποία βοήθησαν στην απορρόφηση της πλεονάζουσας χωρητικότητας. Επίσης, έχουν μειωθεί τα πλοία που μετακινούνται στην περιοχή. Οι ναύλοι για τα Υπερατλαντικά ταξίδια και την Άπω Ανατολή ανέβηκαν στα $ 21,5-23Κ/ημέρα (APS bss) και στα $ 17-18Κ /ημέρα +$ 700-800Κ ΒΒ, αντίστοιχα.

Και η αγορά του Β. Ατλαντικού συνέχισε σε καλύτερα επίπεδα, δεδομένης της περιορισμένης χωρητικότητας και των ενισχυμένων αγορών της Αμερικής και της Βαλτικής. Παράλληλα, έχουν περιοριστεί τα πλοία που μετακινούνται από Ν. Αφρική και Ινδία και τα περισσότερα από αυτά προβλέπεται να απορροφηθούν από δουλειές της ECSA. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ναυλωτές κατάφεραν να κλείσουν πλοία, για ταξίδια προς την Άπω Ανατολή, από άλλες περιοχές σε χαμηλότερα επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο συγκράτησαν την μεγάλη άνοδο των ναύλων. Έτσι, τα πλοία με φορτία από την Αμερική προς την Ανατολή έκλειναν στα $ 23-24,5Κ /ημέρα, προς Ευρώπη στα $ 16,5-17,5Κ /ημέρα και τα κυκλικά ταξίδια από τη Βαλτική στα $ 18-20Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, και στην Ασία παρατηρήθηκε καλύτερη εικόνα, με αρκετά φορτία σιτηρών από NOPAC και μειωμένη προσφερόμενη χωρητικότητα. Επίσης, παρέμεινε σταθερή η ροή φορτίων άνθρακα από Ινδονησία και Αυστραλία προς Ινδία και Κίνα, αντίστοιχα. Κάποια πλοία από το NOPAC βρήκαν απασχόληση και στον Αμερικάνικο Κόλπο. Το TCE έφτασε στα $ 15,5-17Κ /ημέρα, κατά μ.ο.

Για τα SUPRAMAXes-ULTRAMAXes, στον Ειρηνικό, φαίνεται πως η επιστροφή της αγοράς μετά τις διακοπές της Κινέζικης Χρυσής Εβδομάδας συνοδεύτηκε από αύξηση της δραστηριότητας και βελτίωση του κλίματος.

Στη Ν.Α. Ασία παρατηρήθηκε αύξηση της δραστηριότητας και των ναύλων, κυρίως για τα κυκλικά ταξίδια με άνθρακα, κατά το 2ο μισό της προηγούμενης εβδομάδας. Έτσι οι ημερήσιοι ναύλοι ξεκίνησαν χαμηλά και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυξήθηκαν. Αναλυτικότερα, οι ναύλοι των SMXs από Σιγκαπούρη προς Ν.Α. Ασία έφτασαν στα $ 14,5-15Κ /ημέρα (παράδοση Ν.Α. Ασία-Κίνα). Μεγαλύτερη κινητικότητα είδαμε και στην Αυστραλία, με περισσότερα φορτία και οι ναύλοι για το ίδιο μέγεθος από Ν.Α. Ασία, μέσω Αυστραλίας, προς Κίνα έφτασαν στα $ 13-14Κ/ημέρα.

Βορειότερα, η αγορά της Άπω Ανατολής ενισχύθηκε με περισσότερα φορτία από το NOPAC, την προηγούμενη εβδομάδα. Τα κυκλικά ταξίδια από Σιγκαπούρη-Ιαπωνία προς NOPAC και επιστροφή, για SMXs, πλήρωναν γύρω στα $ 11,5-13Κ /ημέρα.

Στον Ατλαντικό, στον Αμερικάνικο κόλπο η αγορά παρουσίασε δύο πρόσωπα. Από τη μία πλευρά, τα πλοία που αποδεσμεύονταν άμεσα και ανταγωνίστηκαν έντονα για να κλείσουν κάποια δουλειά και από την άλλη, τα πλοία που «ανοίγουν» στο τέλος του μήνα και βλέπουν περισσότερες ευκαιρίες. Οι ναύλοι των SMXs (που ανοίγουν άμεσα) προς τη Μεσόγειο-Μαύρη Θάλασσα, κινήθηκαν στα $ 16,5-17,5Κ /ημέρα και προς την Ασία στα $ 23,5-25Κ /ημέρα (APS bss).

Και στην περιοχή της ECSA είδαμε να κινείται η αγορά σε καλύτερα επίπεδα, κυρίως για ταξίδια προς την Άπω Ανατολή, καθώς ο τομέας έδειξε να επηρεάζεται από τα μεγαλύτερα πλοία. Οι ναύλοι των SMXs για ταξίδια προς την Ν.Α. Ασία-Κίνα αυξήθηκαν οριακά στα $ 15,5-16Κ/ημέρα +550-600Κ ΒΒ (APS bss), ενώ για τα Υπερατλαντικά ταξίδια στα $ 18,5-19Κ/ημέρα (APS Recalada).

Η Μεσόγειος, και ιδιαίτερα η Μαύρη Θάλασσα, εμφάνισε πτωτικές τάσεις, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένα SMX για ταξίδι από τη Μαύρη Θάλασσα προς την Ασία έκλεινε στα $ 25-25,5 Κ/ημέρα (παράδοση Canakkale), προς τη Β. Ευρώπη στα $ 13Κ /ημέρα και για ταξίδια μέσα στη Μεσόγειο στα $ 14,5-15,5Κ/ημέρα.