Creta Farms: Mε 10,1792% στα δικαιώματα ψήφου η Τράπεζα Πειραιώς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σε 10,1792% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ διαμορφώθηκε το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. μέσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Σύμφωνα με την  ανακοίνωση, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 16.10.2019 γνωστοποίησης της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και της ελέγχουσας αυτήν ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 3/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Εμμανουήλ Δομαζάκι, η οποία καταχωρήθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ στις 14/10/2019, γνωστοποιεί ότι:

Το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ μέσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 10,1792% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 3.210.874 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), λόγω της ανωτέρω Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Συνέπεια του ανωτέρω το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ μεσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, διαμορφώθηκε σε 10,1792% από 5,3150% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία “PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (PIRAEUS SNF DAC) και έδρα στο Δουβλίνο Ιρλανδίας, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, απέκτησε τα ανωτέρω
δικαιώματα ψήφου τα οποία απορρέουν από τις 1.534.328 άυλες μετοχές εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η καταχώριση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ” της Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών η οποία καταρτίστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της PIRAEUS SNF DAC, νομίμως εκπροσωπούμενης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” και του κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η PIRAEUS SNF DAC, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατέχει συνολικά 3.210.874 δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασθείσες υπέρ αυτής 3.210.874 άυλες μετοχές εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ και αντιστοιχούν αντίστοιχα συνολικά σε ποσοστό 10,1792% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής.