Στη δημοσιότητα η ετήσια περιβαλλοντική έκθεση του ESPO

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Παρουσιάστηκε σήμερα στο GreenPort Congress του Όσλο η ετήσια περιβαλλοντική έκθεση του ESPO για το 2019. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερους από 60 δείκτες αναφοράς περιβαλλοντικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων αριθμητικών στοιχείων σχετικά με τις πράσινες υπηρεσίες προς τη ναυτιλία (ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά, ΥΦΑ και περιβαλλοντικά διαφοροποιημένες λιμενικές εισφορές) καθώς και τις 10 κορυφαίες περιβαλλοντικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών λιμένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία συμπεριλήφθηκε στις κορυφαίες 10 από τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια, είναι φέτος η τρίτη προτεραιότητα μετά την ποιότητα του αέρα, που κατέχει την πρώτη θέση και την κατανάλωση ενέργειας.

Σχεδόν οκτώ στους δέκα ευρωπαϊκούς λιμένες λαμβάνουν υπόψη την κλιματική αλλαγή όταν αναπτύσσουν νέα έργα υποδομής. Επιπλέον, το 62% των λιμένων ενισχύει την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων υποδομών στο κλίμα και το 47% αυτών έχει ήδη ασχοληθεί με επιχειρησιακές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η σχέση με την τοπική κοινότητα, η οποία έχει μεγαλύτερη σημασία για τους λιμένες, βρίσκεται στη θέση πέντε φέτος. Όσον αφορά τις πράσινες υπηρεσίες προς τη ναυτιλία, περισσότεροι από τους μισούς λιμένες προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια για τα πλοία ελλιμενισμού (OPS), το 48% των οποίων παρέχει ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης για τα πλοία.

Επίσης το ένα τρίτο από αυτά έχει καταστήσει διαθέσιμο τον ανεφοδιασμό σε LNG το οποίο παρέχεται κυρίως από φορτηγά πλοία (90%) αλλά και φορτηγίδες (20%).