Στη “Διαύγεια” τα υδατοδρόμια – Επισπεύδονται οι διαδικασίες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στη δημοσίευση απόφασης -στη «Διαύγεια»- για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και της λειτουργίας των υδατοδρομίων προχώρησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ν. Σταθόπουλος.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία της δευτερογενούς νομοθεσίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αδειοδότηση και η ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων στη χώρα μας.

Η Ομάδα Εργασίας έχει ως ειδικό αντικείμενο:

Tην επεξεργασία, τη σύνταξη και την εισήγηση της δευτερογενούς νομοθεσίας για την ανάπτυξη των υδατοδρομίων, προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, τον διυπουργικό συντονισμό και την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλων υπουργείων που εμπλέκονται στα θέματα ανάπτυξης των υδατοδρομίων.

Η Ομάδα Εργασίας θα συγκροτηθεί από στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης εγκαταστάσεων ενώ η γραμματειακή της υποστήριξή θα γίνει από υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του υπουργείου.

Στόχος είναι το έργο της να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από τη σύστασή της ομάδας, ενώ τον ορισμό των μελών της ομάδας θα αναλάβει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.