Αναγκαία η άμεση δράση για τις πυρκαγιές σε containerships

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Κατά τη διάρκεια του 2019 έχουν σημειωθεί πολλές πυρκαγιές σε containerships, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα «Yantian Express», «APL Vancouver», «Grande America», «E.R. Kobe» και «KMTC Hong Kong».

Η αύξηση τέτοιου είδους περιστατικών φαίνεται πως έχει θορυβήσει την International Union of Marine Insurance (ΙUMI). Πιο συγκεκριμένα, σε συνέδριο που διοργάνωσε στη Νορβηγία ο αλληλοασφαλιστικός οργανισμός Gard και στο οποίο συμμετείχαν ο IMO, πλοιοκτήτες, νηογνώμονες και flag states, η Ένωση εξέφρασε τις ανησυχίες της για το ζήτημα, που λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις.

«Οι προδιαγραφές ασφαλείας αναφορικά με την αποτροπή πυρκαγιών εν πλω είναι ελλιπείς, θέτοντας σε κίνδυνο τα πληρώματα, το φορτίο, το περιβάλλον και το ίδιο το πλοίο», ήταν τα λόγια της Helle Hammer, Policy Forum Chair της ΙUMI. H ίδια πρόσθεσε ότι η μη δήλωση ή η ψευδής δήλωση των φορτίων αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία των τραγικών αυτών περιστατικών και σημείωσε ότι οι στόχοι της SOLAS για την ασφάλεια φαίνεται να μην επιτυγχάνονται.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το 2017 η ΙUMI προχώρησε στη δημοσιοποίηση ενός paper, προκειμένου να σημάνει τον κίνδυνο για τα ελλιπή συστήματα εντοπισμού πυρκαγιών.