Η ατζέντα του υπουργείου Ναυτιλίας για την νησιωτική πολιτική

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Tη νέα ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο που ήδη προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσίασε η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χριστιάνα Καλογήρου στην 47η Γενική Συνέλευση της CPMR που πραγματοποιείται στο Παλέρμο της Ιταλίας.

Βασική επιδίωξη μας, υπογράμμισε η κυρία Καλογήρου, είναι η Ελλάδα να αποκτήσει μια επίσημη, αναγνωρισμένη και καλά στοιχειοθετημένη δημόσια Νησιωτική Πολιτική που θα διαθέτει σαφείς στρατηγικούς στόχους, αρμοδιότητες και ένα διακριτό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέσα και εργαλεία για να υλοποιηθεί.
Στις άμεσες προτεραιότητες μας στον τομέα αυτό επισήμανε συμπεριλαμβάνονται οι εξής άξονες :

• Προώθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση της νησιωτικής ατζέντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων στήριξης σε τομείς όπως η αλιεία, η ενέργεια, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο ανταγωνισμός. Η νησιωτική συνοχή, – ως έννοια – απασχολεί Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όμοια προβλήματα. Ωστόσο, η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί και να πρωτοστατήσει στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα Νησιά.

• Η Διατήρηση και Επέκταση εφαρμογής της ρήτρας Νησιωτικότητας σε υπό ψήφιση νομοσχέδια που αναφέρονται σε τομείς που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών.

• Συστηματική Αξιολόγηση επιπτώσεων ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών στα νησιά.

• Κατάρτιση ενός «Ισοζυγίου Απολαβών και Αποδόσεων» στο νησιωτικό χώρο για τη μελέτη/ αποτίμηση της συνεισφοράς των νησιών στην οικονομία και των αναπτυξιακών τους ελλειμμάτων, προκειμένου να έχουμε μια πραγματική εικόνα της νησιωτικής οικονομίας της χώρας, με μετρήσιμους και συγκρίσιμους δείκτες.

• Υιοθέτηση πολιτικών και προγραμμάτων προώθησης Κυκλικής Οικονομίας στους τομείς της Ενέργειας, Αποβλήτων, Υδάτων με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τα νησιωτικά παραγωγικά συστήματα.

Η κ. Καλογήρου πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη συστήσει ομάδα χάραξης πολιτικής ενόψει του 2021-2027 που εργάζεται πάνω σε 6 θεματικούς άξονες:

• 1ος: Λιμενική πολιτική – θαλάσσιοι λιμένες και ναυτιλιακές υποδομές
• 2ος: Ακτοπλοΐα- θαλάσσιες μεταφορές
• 3ος: Νησιωτική Πολιτική –Προσβασιμότητα και ανάπτυξη
• 4ος: Θαλάσσια επιχείρηση και στρατηγική ασφάλειας
• 5ος: Ναυτική εκπαίδευση – Γαλάζια επαγγέλματα- Απασχόληση
• 6ος: Θεσμική ενδυνάμωση – Ψηφιακή διακυβέρνηση

Επίσης, συμπλήρωσε ότι η νέα πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 ενσωματώνει τις ακόλουθες 4 διαστάσεις και πτυχές, που παράλληλα αποτελούν προϋπόθεση ώστε η νέα πολιτική να είναι oλοκληρωμένη:

• Πολυτομεακότητα
• Πολυταμειακότητα
• Εδαφική / χωρική διάσταση για τον νησιωτικό και παράκτιο χώρο
• Εταιρικότητα στο σχεδιασμό και προγραμματισμό

Κλείνοντας, την εισήγηση της η κυρία Καλογήρου τόνισε:
«Οι πολίτες των νησιών είναι Ευρωπαίοι Πολίτες που έχουν ανάγκες και δικαιώματα και περιμένουν από την Ε.Ε. την υιοθέτηση σύγχρονων πολιτικών για την άρση της απομόνωσης και την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην νησιωτική συνοχή.
H Νησιωτικότητα πρέπει να αποτελεί βασικό όρο στη νέα προγραμματική 2021-2027 και αυτό δεν είναι υπερβολή αλλά αναγκαιότητα ώστε το άρθρο 164 να βρει επιτέλους πεδίο εφαρμογής στις πολιτικές για τα νησιά μας».