Το υψηλότερο χρέος στην ευρωζώνη έχει η Ελλάδα για το 2018

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Μειώθηκε το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 για το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat..

Ωστόσο, η χώρα μας για το 2018 καταγράφει το υψηλότερο χρέος/ΑΕΠ, στο 181,2%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με 134,8%, η Πορτογαλία με 122,2%, η Κύπρος με 100,6%, το Βέλγιο με 100%, η Γαλλία με 98,4% και η Ισπανία (97,6%).

Το 2018 το Λουξεμβούργο (2,7%), η Γερμανία και η Μάλτα (1,9%), η Βουλγαρία (1,8%), η Ολλανδία (1,5%), η Τσεχία (1,1%), η Ελλάδα (1%), η Δανία, η Σλοβενία, η Σουηδία (0,8%), η Λιθουανία (0,6%), η Κροατία (0,3%), η Αυστρία (0,2%), και η Ιρλανδία (0,1%), ανακοίνωσαν πλεόνασμα.

Έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% εμφάνισαν η Ρουμανία (3%) και η Κύπρος (4,4%).

Ειδικότερα, στην ευρωζώνη το ποσοστό του ελλείμματος έναντι του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,5% το 2018 από το 0,9% το 2017 και στην ΕΕ από το 1% στο 0,7%.

Στην ευρωζώνη το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από το 87,8% στο τέλος του 2017, στο 85,9% στο τέλος του 2018, και στην ΕΕ από το 82,1% στο 80,4%.