Στα ύψη τα κρατικά έσοδα: Μισό δισ. πάνω από τους στόχους

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

 

Υπέρβαση εσόδων κατά 547 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι εισπράξεις φόρων (ΕΝΦΙΑ, φόροι εισοδήματος, δασμοί) στο 9μηνο του 2019 όπως διαπιστώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42,042 δισ. ευρώ, ή κατά 1,939 δισ. ευρώ (+4,8%) πάνω από τον στόχο 9μήνου.  Εξ αυτών, οι φορολογούμενοι κατέβαλαν άμεσα ή έμμεσα σε φόρους 36,238 δισ. ευρώ, ενώ αναμένονταν να εισπραχθούν 35,691 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 διαπιστώνεται:

– Υπέρβαση εσόδων από ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 644 εκατ. ευρώ ή 6,0%. Σε αυτά περιλαμβάνεται ΦΠΑ 271,6 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκε το Μάρτιο και αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

–  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών: Υπέρβαση κατά 16 εκατ. ευρώ ή 5,0%,

–  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών: Υπέρβαση κατά 59 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

–  Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών: Υπέρβαση κατά 46 εκατ. ευρώ ή 25,2%,

– Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας: Υέρβαση κατά 76 εκατ. ευρώ ή 4,7%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 54 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

– Λοιποί φόροι επί παραγωγής: Συν 28 εκατ. ευρώ ή 3,9%,

– Φόρος εισοδήματος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ): Συν 88 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

– Φόρος εισοδήματος από εταιρείες (ΝΠ): Συν 17 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

– Φόροι κεφαλαίου: Υπέρβαση 84 εκατ. ευρώ ή 82,7%,

Μεταβιβάσεις: Συν 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

Επίσης το δημόσιο είχε και έσοδα από:

1. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 1,077 εκατ. ευρώ ή 215,4%, στα οποία περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.119 εκατ. ευρώ που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,

2. Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 307 εκατ. ευρώ ή 26,5% εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 204 ή εκατ. ευρώ 118,6%.

Αντιθέτως, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών: – 67 εκατ. ευρώ ή 4,4%,

β) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων: – 16 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων: -14 εκατ. ευρώ ή 0,4%,

δ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων: – 95 εκατ. ευρώ ή 5,4%,

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου: – 29 εκατ. ευρώ ή 10,9%,

στ) Λοιποί φόροι εισοδήματος: – 109 εκατ. ευρώ ή 10,9%,

ζ) Λοιποί τρέχοντες φόροι: – 180 εκατ. ευρώ ή 15,7%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,516 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 344 εκατ. ευρώ από το στόχο (3,172 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,574 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 793 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, επηρεαζόμενα από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου και των επόμενων εβδομάδων.