Ξεμπλοκάρει ο δρόμος για δημόσια έργα 2,3 δισ.

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στο ξεμπλοκάρισμα διαγωνισμών για δημόσια έργα αξίας περίπου 2,3 δισ. (χωρίς ΦΠΑ), στα οποία περιλαμβάνεται και η πρώτη φάση του Μετρό Αθήνας, στοχεύει τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή στο νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» το υπουργείο Υποδομών.

Αφορά τις συνέπειες που έχει μια εταιρεία όταν επιλέγει τη διαδικασία της διευθέτησης σε υποθέσεις που εξετάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), όπως συνέβη στη γνωστή υπόθεση για το καρτέλ στις κατασκευές (απόφαση της ΕΑ το 2017).

Συνέπεια των ασαφειών στο θεσμικό πλαίσιο ήταν ένας μεγάλος αριθμός προσφυγών σχεδόν στο σύνολο των δημοσίων έργων, με αποτέλεσμα τα έργα να κολλούν και οι εταιρείες να μην ανανεώνουν το κατασκευαστικό τους αντικείμενο.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα σε forum που οργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΓΕΚ Τέρνα, Γιώργος Περδικάρης, μπλοκαρισμένοι είναι διαγωνισμοί για έργα 2,3 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω προσφυγών.

Όπως εξηγείται στην εν λόγω τροπολογία, «με το άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 (Α’ 93), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 106 του Ν. 4389/2016 (Α’ 94), παρασχέθηκαν κίνητρα για την υπαγωγή σε διαδικασίες επιείκειας και διευθέτησης.

Ωστόσο, η ως άνω διάταξη αποδείχτηκε ότι γεννά κενά και ασάφειες λόγω της ελλειπτικής της διατύπωσης αναφορικά με το ακριβές εύρος των κινήτρων τα οποία παρέχει στους διευθετήσαντες. Οι ασάφειες αυτές, αφενός καθιστούν μη ελκυστικούς τους θεσμούς της επιείκειας και της διευθέτησης, αφετέρου γεννούν αμφισβητήσεις και δικαστικές διενέξεις στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών για δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης».

Ακόμη, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής, αν μια εταιρεία εντός 6 ετών επαναλάβει το ίδιο αδίκημα για το οποίο είχε προσφύγει στη διευθέτηση, αποκλείεται από διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχωρήσεων.