Στάσιμη η αγορά Ε/Κ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

 

Την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν αρκετά νέα κλεισίματα στην αγορά εμπορευματοκιβωτίων, ωστόσο η συνολική δραστηριότητα της αγοράς παραμένει υποτονική, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτή την εβδομάδα όμως, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα μεσαία μεγέθη και όχι στα μεγαλύτερα (PMXs-PPMXs), όπως συνέβαινε το προηγούμενο διάστημα.

Η προσαρμογή στους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, με την τοποθέτηση Scrubbers, προκαλεί ακόμα πονοκέφαλο στους πλοιοκτήτες, ενώ αποτελεί και έναν απροσδιόριστο παράγοντα στην εξίσωση της προσφοράς, καθώς η διαθεσιμότητα των ναυπηγείων είναι δεδομένη.

Συνεπώς, αναμένεται μεγάλο μέρος της χωρητικότητας να αφαιρεθεί βραχυπρόθεσμα από την αγορά για την εγκατάσταση scrubbers, και μακροπρόθεσμα θα προστεθεί, δημιουργώντας περαιτέρω πιέσεις.

Ας δούμε πως κινήθηκε ο γενικός δείκτης εμπορευματοκιβωτίων, HARPEX, ο οποίος παρουσίασε στασιμότητα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, παρέμεινε στις 724 μονάδες, με τις 9 υποκατηγορίες που απαρτίζουν το γενικό δείκτη να παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

Ας δούμε, όμως αναλυτικά πως κινείται η αγορά ανά μέγεθος πλοίου:

Σχετικά με τα POST-PANAMAXes, η αγορά εμφάνισε στασιμότητα, καθώς η ζήτηση έχει μειωθεί και αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων. Έτσι, δημιουργήθηκε πίεση στους πλοιοκτήτες, αλλά οι ναύλοι κρατήθηκαν στα ίδια επίπεδα. Οι ημερήσιοι ναύλοι για τα μεγαλύτερα σκάφη έμειναν στα 30Κ /ημέρα και για τα μικρότερα στα $ 25,5-26Κ/ ημέρα.

Στα PANAMAXes συνεχίστηκε η πίεση στους πλοιοκτήτες, των οποίων τα πλοία «ανοίγουν» το επόμενο διάστημα, αν και ναυλώθηκαν κάποια πλοία και κάποια ακόμα βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, μειώνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Έτσι, η αγορά παρέμεινε σε ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Οι ναύλοι διατηρήθηκαν στα $ 13,5-14 Κ/ημέρα, κατά μ.ο.

Σχετικά με τα «3,5άρια», είδαμε κάποιες ναυλώσεις και επεκτάσεις στον Ατλαντικό πάνω από τα $ 10K/ημέρα και στην Ασία ψηλότερα, πάνω από τα $ 11Κ/ημέρα. Έτσι, οι ναύλοι έμειναν στα $ 10-11,5Κ /ημέρα. Στα λίγο μικρότερα σκάφη, χωρητικότητας 2.800 TEUs, η προσφερόμενη χωρητικότητα διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά πολλά πλοία βρίσκονται σε διαπραγμάτευση.

Δεν αναμένεται να αλλάξει αυτή η εικόνα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αυτή την εβδομάδα.  Έτσι οι πλοιοκτήτες του τομέα παρέμειναν αισιόδοξοι αν και οι ναύλοι έμειναν στα $ 10,7-11Κ /ημέρα. Στα πλοία των 2.500 TEUs, υπήρξαν κάποια πλοία άμεσα διαθέσιμα, τα οποία δημιούργησαν πίεση στους πλοιοκτήτες, χωρίς όμως να επηρεάσουν τους ναύλους. Οι ημερήσιοι ναύλοι έμειναν κατά μ.ο. στα $ 9,6-9,7 Κ/ημέρα.

Η δραστηριότητα των μικρότερων πλοίων προχώρησε με κάποια νέα κλεισίματα και επεκτάσεις ναυλώσεων, αλλά στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Οι ναύλοι για τα σκάφη των 1700 TEUs παρέμειναν, στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών, δηλαδή, στα $8,4-8,5Κ /ημέρα.

Τα FEEDERS, των 1100 και 700 TEUS, προχώρησαν αμετάβλητα, αφού ζήτηση και προσφορά διατηρούνται σε ισορροπία. Έτσι, για τα σκάφη των 1100 TEUs οι ναύλοι έμειναν στα $ 6-6,2Κ /ημέρα και για τα «700άρια» στα 4,9-5Κ /ημέρα.