Υποχώρησε η αγορά των HANDIES

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

 

Η αγορά των Handies, την προηγούμενη εβδομάδα, στην Ευρώπη εμφάνισε κάποια δραστηριότητα, μετά από καιρό. Η πτώση των ναύλων ενθάρρυνε τους ναυλωτές να βγουν στην αγορά. Τα μεγαλύτερα πλοία της κατηγορίας έκλειναν με $ 12-13Κ /ημέρα για ταξίδια προς τη Μεσόγειο, με SCRAP φορτία, και με $ 10,5-11Κ /ημέρα για Υπερατλαντικά ταξίδια.

Η Μεσόγειος συνέχισε πτωτικά, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ικανοποιητικός όγκος φορτίων, κυρίως μέσα στη Μεσόγειο. Η προσφερόμενη χωρητικότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να πιεσθούν οι ναύλοι προς τα κάτω.

Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων (άνω των 36K τόνων DWT) για ταξίδια προς την Ευρώπη έφτασαν στα $ 9,5-10Κ /ημέρα (APS Canakkale), προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στα $ 10-11Κ /ημέρα και μέσα στη Μεσόγειο στα $ 11-12Κ /ημέρα.

Από την άλλη πλευρά, και ο Αμερικάνικος κόλπος προχώρησε πτωτικά, καθώς μειώθηκαν οι απαιτήσεις, ενώ δέχθηκε πιέσεις ο τομέας και από τα SMXs. Για το λόγο αυτό πολλοί πλοιοκτήτες εξέτασαν το ενδεχόμενο μετακίνησής τους εκτός του κόλπου. Οι ναύλοι των μεγαλύτερων πλοίων για ταξίδια προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού  υποχώρησαν στα $ 13Κ /ημέρα και στην Ασία στα $ 17,5-19Κ /ημέρα.

Τέλος, η αγορά της ECSA υποχώρησε περαιτέρω, καθώς η ζήτηση ήταν μειωμένη τόσο στη Βραζιλία, όσο και στην Αργεντινή. Μόνη στήριξη στην αγορά συνέχισε να προέρχεται από τη Β. Βραζιλία. Οι ναύλοι από την περιοχή της ECSA για τα Υπερατλαντικά ταξίδια έφτασαν στα $ 16,5-17,5 Κ/ημέρα (Ευρώπη –Μεσόγειο) και προς την Ασία στα $ 20-21Κ /ημέρα.