ΑΑΔΕ: Οδηγίες στις εφορίες για τα λάθη στις 120 δόσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τα λάθη των φορολογουμένων αφορούν οι περισσότερες περιπτώσεις για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Προκειμένου να διευθετηθούν αυτά τα λάθη η ΑΑΔΕ  θα αποστείλει την Παρασκευή αναλυτικές οδηγίες  σε όλες τις εφορίες

Συγκεκριμένα από τις χιλιάδες των περιπτώσεων οφειλετών για τις οποίες από λάθος δεν κατέστη η ένταξη τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων, μόνο στις 95 περιπτώσεις η αιτία προέρχεται από εσωτερικό σφάλμα του συστήματος Taxisnet.

Για τις 95 αυτές περιπτώσεις, θα αποσταλούν λίστες στις εφορίες, προκειμένου να γίνει αυτόματα η διόρθωση. Άλλες κατηγορίες λαθών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκπρόθεσμες πληρωμές, θα αντιμετωπισθούν κατά περίπτωση διευκρινίζουν κύκλοι της ΑΑΔΕ.

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, όσοι φορολογούμενοι εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν χάνουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων.