Έρευνα Κάπα Research: Αισιοδοξία για την οικονομία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Μία νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα καταγράφεται μέσα από τη νέα διαχρονική έρευνα της Κάπα Research για την οικονομία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η αισιοδοξία για την οικονομία καταγράφεται σε πρωτοφανή επίπεδα για την τρέχουσα δεκαετία, ενώ επικρατεί η αντίληψη περί υψηλών ρυθμών ανάπτυξης την προσεχή 5ετία.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση είναι υψηλή ενώ και το έργο της αξιολογείται θετικά. Η ψήφος καταλληλότητας για τον Πρωθυπουργό και τους επικεφαλής των  “οικονομικών” υπουργείων επίσης εξαιρετικά υψηλή ενώ η εμπιστοσύνη επιστρέφει για την κυβέρνηση και τους κρατικούς θεσμούς.

Η διαχρονική έρευνα για τα θέματα της οικονομίας και της ανάπτυξης στην Ελλάδα διενεργήθηκε από την Κάπα Research σε 1.003 άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το χρονικό διάστημα συλλογής των στοιχείων ήταν μεταξύ 12 και 21 Οκτωβρίου 2019. Η συλλογή έγινε με τη μέθοδο τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Τα ευρήματα

Τα βασικά συμπεράσματα από τη διαχρονική έρευνα της Κάπα Research για την οικονομία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι:

– Το 61% των ερωτηθέντων απαντά ότι επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας για την οικονομία, το οποίο φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα για τα δεδομένα της τρέχουσας δεκαετίας:  Επιπλέον, το 55% θεωρεί ότι βγαίνουμε από την κρίση του 2010. Αίσθημα αισιοδοξίας επικρατεί και για τις προοπτικές ανάπτυξης. Οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης τα επόμενα 5 χρόνια.

– Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2010.

– Η μεσαία τάξη που καθόρισε τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση και το έργο της στην οικονομία, τον πρωθυπουργό και τους επικεφαλής των βασικών “οικονομικών” υπουργείων.

– Ο τουρισμός αναδεικνύεται ως ο ανθεκτικότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Στο σχετικό ερώτημα συγκεντρώνει το 70% των απαντήσεων. Έπεται με 33% ο αγρό – διατροφικός τομέας και η ενέργεια.

– Το προσφυγικό ακουμπά και την οικονομία. Θεωρείται ως ο μεγαλύτερος εξωτερικός κίνδυνος για την ελληνική οικονομία (για το 24%) των ερωτηθέντων. Έπονται ως κίνδυνοι διεθνής ύφεση, οι απρόβλεπτες κινήσεις ηγετών μεγάλων δυνάμεων (όπως οι Τραμπ, Μπ. Τζόνσον, Πούτιν κ.α.) αλλά και η απρόβλεπτη συμπεριφορά της Τουρκίας.

– Στην ιεράρχηση των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, σε σχέση με το 2014, υποχωρούν αισθητά η ανεργία (-24%) και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά (-24%). Παρ όλα αυτά ανεργία, φοροδιαφυγή και διαπλεκόμενα συμφέροντα παραμένουν τα 3 πιο μεγάλα προβλήματα.

– Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στη μικρο-μεσαία, ελληνική, εξαγωγική επιχειρηματικότητα και τις startups για την παραγωγή νέου πλούτου.

– Η Ευρώπη αντιμετωπίζεται ως εργαλείο στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας, παρά τα ανάμεικτα συναισθήματα που άφησε ο ρόλος της στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης.

– Η κρίση έφερε το μνημόνιο παραδέχεται πλέον η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας (61%). Η παραδοχή αυτή πλειοψηφεί για πρώτη φορά και μέσα στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ (59%).

– Οι πολίτες ζητούν ελάφρυνση της φορολογίας, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αύξηση του κατώτατου μισθού και διατήρηση των επιδομάτων. Το 90% θα ήθελε να δει το πλουσιότερο 10% να φορολογείται περισσότερο.