Ο ΕΟΦ ανακαλεί συμπλήρωμα διατροφής

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων προχώρησε  στην ανάκληση παρτίδας γνωστού συμπληρώματος διατροφής, το οποίο χορηγείται  συχνά  σε εφήβους.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ ζητά την ανάκληση παρτίδας του συμπληρώματος διατροφής EVIOL BRAIN FUNCTION, με αύξοντα 190065 και ημερομηνία λήξης την 01/2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το μακροσκοπικό της έλεγχο, κρίθηκε μη κανονική ως προς την εμφάνιση (διαρροή περιεχομένου από ένα καψάκιο).

«Η εταιρεία GAP A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα», τονίζει ο ΕΟΦ.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.