Έκθεση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τρομοκρατία στην Ελλάδα: Θετική αλλά με ενστάσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Θετικό πρόσημο για την Ελλάδα έχει η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο, η οποία καταγράφει τη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής πληροφοριών και κοινών ασκήσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, σημειώνεται ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Διεθνούς Συνασπισμού για τη Νίκη Εναντίον του ΙSIS και ότι οι αμερικανικές και ελληνικές δυνάμεις συμμετείχαν σε μια μεγάλου σκέλους κοινή άσκηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι η χώρα μας παρέμεινε ένας συνεργάσιμος εταίρος για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας το 2018, και αναβάθμισε τα εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον έλεγχο των μεταναστών που εισέρχονται χωρίς έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «η Ελλάδα ενέκρινε νομοθεσία που επιτρέπει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών».

Παρόλο που επισημαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές σημείωσαν μια σειρά επιτυχιών στον εντοπισμό και στη καταδίκη «υψηλού επιπέδου» τρομοκρατών, η έκθεση διατυπώνει ενστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων προσώπων που έχουν καταδικασθεί για εγχώρια τρομοκρατία, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση του Δημήτρη Κουφοντίνα και του Σάββα Ξηρού.

Για τις ελληνικές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, η έκθεση εκτιμά ότι διαθέτουν επαγγελματισμό και ότι είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν την εγχώρια τρομοκρατία. Ωστόσο αναφέρει ότι «η Ελλάδα έχει λιγότερη εμπειρία στη δίωξη της διεθνούς τρομοκρατίας. Η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει όλες τις πτυχές της απόφασης UNSCR 2396 που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου για τη δίωξη των ξένων μαχητών τρομοκρατίας».

Όσον αφορά τις τρομοκρατικές ενέργειες, η έκθεση απαριθμεί ορισμένες «μικρής κλίμακας» και «σποραδικές» επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από εγχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις. «Δεν υπήρξαν σοβαρά τρομοκρατικά επεισόδια στην Ελλάδα το 2018. Ωστόσο, οι εγχώριες ομάδες διενήργησαν σποραδικές και μικρής κλίμακας επιθέσεις», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η έκθεση καταγράφει την αμερικανική ανησυχία για τον «πορώδη» γεωγραφικό χαρακτήρα των ελληνικών συνόρων, ενώ η απουσία σύγχρονων προδιαγραφών στις ελληνικές ταυτότητες εξακολουθεί να παραμένει η αχίλλειος πτέρνα στις επιδόσεις της χώρας μας.

Όπως επισημαίνεται: «Η πορώδης φύση των ελληνικών συνόρων παρέμενε ανησυχητική, καθώς μετανάστες συνέχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα, παρόλο που ο αριθμός των αφίξεων μειώθηκε σημαντικά από την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης το 2015. Οι ελληνικές ταυτότητες παραμένουν εξαιρετικά ευάλωτες σε αλλοίωση και υποκατάσταση φωτογραφιών. Δεν έχουν ενσωματώσει χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως μια ψηφιοποιημένη φωτογραφία και βιομετρικά στοιχεία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτό το τρωτό σημείο με την εισαγωγή μιας βιομετρικής ταυτότητας στο εγγύς μέλλον».

Αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Μονάδα Παρακολούθησης Κυρώσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διασφάλισε ότι η Ελλάδα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της για την επιβολή διεθνών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

«Η ελληνική επιτροπή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επιθεώρησε περισσότερες από 2000 ύποπτες συναλλαγές το 2018, αλλά δεν υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία που φέρονται να σχετίζονται με την τρομοκρατία μέχρι την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και απαιτεί από τις τράπεζες να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από τον τύπο της οντότητας (κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί άμεσα τέτοιες οντότητες εάν είναι απαραίτητο», αναφέρεται στην έκθεση.