Σε άνοδο τα λειτουργικά κόστη των πλοίων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Οι εκτιμήσεις για την πορεία των λειτουργικών εξόδων για τις ναυτιλιακές εταιρείες το 2019 και το 2020 αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης στην πρόσφατη έκθεση της ΒDO.

Ειδικότερα, η BDO εκτιμά ότι τα κόστη ασφάλισης είναι αυτά που θα αυξηθούν με μεγαλύτερο ρυθμό το 2019 και το 2020. Πιο αναλυτικά, τα κόστη για Προστασία και Αποζημίωση (Protection & Indemnity) αναμένεται ότι θα έχουν αυξηθεί κατά 2% το 2019, ενώ και για το 2020 υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν επίσης κατά 2%.

Αναφορικά με τα κόστη δεξαμενισμού και επισκευών πλοίων, η BDO αναφέρει ότι τα κόστη της θα εμφανιστούν αυξημένα κατά 1,8% το 2019 και κατά 1,9% το 2020. Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι τα κατά μέσο όρο κόστη για τα μισθολόγια των ναυτικών προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 1,9% το 2019 και 1,8% το 2020.

Το 2019, τα συνολικά λειτουργικά κόστη των bulk carriers, των tankers και των containerships θα παρουσιάσουν αύξηση 2,3%, 2,6% και 3,7% αντίστοιχα, σύμφωνα με την BDO. Για το 2020, το σκηνικό μοιάζει διαφορετικό, με την εταιρεία να προβλέπει ότι τη μεγαλύτερη αύξηση στα λειτουργικά κόστη (3,8%) θα εμφανίσει ο offshore κλάδος, ενώ θα ακολουθήσει αυτός των containerships (3%).

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το 25% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι τα κόστη για τη συμμόρφωση στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς είναι αυτά που κατά κύριο λόγο θα αυξήσουν τα συνολικά λειτουργικά κόστη τους επόμενους 12 μήνες.

Με αφορμή τα παραπάνω αποτελέσματα, ο Richard Greiner, Partner, Shipping & Transport της BDO, σχολίασε ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ίδιος πρόσθεσε μάλιστα ότι τα λειτουργικά κόστη για τις ναυτιλιακές εταιρείες θα παρουσιάσουν σημαντικές μεταβολές, οι οποίες θα προέλθουν από παράγοντες όπως η τιμή του πετρελαίου, οι γεωπολιτικές εντάσεις και το ανθρώπινο δυναμικό.